Rusland

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; Atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Rusland er en østeuropæisk, asiatisk  republik, herunder enklaven Kaliningrad, med grænser til Norge i nord, Finland, Estland, Georgien, Hviderusland, Letland, Polen, Ukraine, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Kina (Amur-Heilong floden eller Sorte Drage Floden), Mongoliet og Nordkorea og med kystlinjer til Barentshavet, Beringstrædet og Beringshavet,, De Longstrædet, Finske bugten, Hvidehavet, Det nordlige ishav, Det japanske hav, Karahavet, Det kaspiske hav, Laptevhavet, Det okhotske hav, Sortehavet, Stillehavet, Østersøen og Det østsibiriske hav.
Kultur: Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company 1990-.
Russian Television and Radio Broadcasting Company (RTR)
TV
All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company 1990-.
Russian Television and Radio Broadcasting Company (RTR)
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
National Public Library for Science and Technology.
Bibliographia Caucasica et Transcaucasica, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1874-1876). / : M. Miansarof. Invaluable, extensive bibliographical information about the Caucasus and Transcaucasus. Preface and tables of contents in French and Russian. Categories include: Natural history, ethnography, peoples, expeditions, antiquities and inscriptions, numismatics, history, religion, ecclesiastical literature.
- https://archive.org/details/BibliographiaCaucasicaEtTranscaucasica
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Anton Tjekhov / Anton Chekhov 1860-1904.
Bibliografi: - https://openlibrary.org/authors/OL3156833A/Anton_Chekhov , og
- https://archive.org/search.php?query=Anton%20Chekhov
Leo Tolstoj.
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
The New York Public Library: Collection of Russian and Ukrainian posters, 1917-1921.
- http://digitalgallery.nypl.org/
Samisk folkekunst. / : tekst: Tinna Møbjerg og Jens Rosing ; foto: Gérard Franceschi ; billedkomposition: Asger Jorn.
Borgen , i samarbejde med Silkeborg Kunstmuseum, 2005.
; 10000 års nordisk folkekunst)
Bd. 1-6 i 7 dele. I: Skånes stenskulptur under 1100- talet. II: Nordens Gyldne Billeder. III: Folkekunst i Grønland. IV: Stavkirkerne - og det norske middelaldersamfund. V: Samisk folkekunst. VI: Mennesker, guder og masker i nordisk jernalderkunst - Nordisk jernalder 1. VII: Fuglen, dyret og mennesket i nordisk jernalderkunst - Nordisk Jernalder 2.
The spoils of war : world war II and its aftermath: the loss, reappearance, and recovery of cultural property.
/ : edited by Elizabeth Simpson. Abrams, 1997.
Papers of a symposium sponsored by the Bard Graduate Center for the Decorative Arts, Jan. 1995, in New York. Includes texts or excerpts of related treaties, conventions, and other official documents in the appendices.
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater: Anton Tjekhov / Anton Chekhov
International organisering
Rusland er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, BRICS landene, the Collective Security Treaty Organization / Den Kollektive Sikkerhedstraktat Organisation, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, det internationale havundersøgelsesråd ICES, Den russiske føderation, Sammenslutningen af Uafhængige Stater SNG ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of the Russian Federation.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Russian Federation.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter
Sofja Kovalevskaja (1850-1891): matematik.
Ruslands økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Ruslands pause fra økonomisk krise kan blive kortvarig. / : Jesper Karup Petersen. I: Information, 1. august 2017.
Trump's Russian Laundromat : How to use Trump Tower and other luxury high-rises to clean dirty money, run an international crime syndicate, and propel a failed real estate developer into the White House. / : Craig Unger. New Republic, July 13, 2017.
- https://newrepublic.com
Trumps russiske pengevaskeri.
/ : David Rehling. I: Information, 22. juli 2007.
Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. / : Dev Kar and Joseph Spanjers.
- Washington, DC : Global Financial Integrity, 2015.
Ruslands oprustning kan bringe økonomien i fare. / : Vibeke Sperling. I: Information, 20. oktober 2015.
Reuters: Russia signs deal to forgive $29 billion of Cuba's Soviet-era debt.
- Russia and Cuba have quietly signed an agreement to write off 90 percent of Cuba's $32 billion debt to the defunct Soviet Union, a deal that ends a 20-year squabble and opens the way for more investment and trade, Russian and European diplomats said.
Ritzaus Bureau: Cubas sovjetgæld eftergives / Cuba's Soviet debt written off. I: Information, 12/11/2013.
Økonomiske kriser: inflationen Kipper- og Wippertiden / Kipper-und-Wipperzeit 1621-1623, 2008-2009.
E. Ladewig Petersen: Nyt fra trediveårskrigen:
3. Materielle omkostninger, nedtælling til freden og den westfalske fred. Historisk tidssrkift: 1999:2.
http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_446.pdf
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, asbest, bor, germanium, guld, helium, kobber, kobolt, kul, lapis, nikkel, olie og naturgas, platin, rav, selen, sølv, tin, uran, vanadium.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Produktion og eksport af: Biler, cement, fly, tog, skibe og våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page