BNP

Bruttonationalprodukt. En stats BNP er værdien af produktionen af varer og tjenesteydelser i landets erhverv, herunder værdien af offentlige ydelser. BNP bruges som grundlag for sammenligninger mellem lande ved hjælp af valutakurser, eksempelvis ved opgørelser af forsvarsudgifter. Krigsdeltagelse kan få et lands bruttonationalprodukt til at stige eller falde, eksempelvis bidrager udgifterne til krigen mod og besættelsen af af Irak ikke til at styrke USAs økonomis produktkapacitet med det resultat, at landets budgetunderskud stiger.
Falder et lands BNP i mere end to kvartaler i træk er der tale om en økonomisk recession.
Se også: Bruttogæld ; faste priser ; gæld ; statsgæld ; økonomi ; ØMU-gæld.

Litteratur

Bang Nielsen, Ole: Vesten spændt militært hårdt for. I: Berlingske Tidende, 01/23/2004.
Bernasek, Anna: Krudt og kugler : Irakkrigen har allerede kostet over 1.600 milliarder kroner. I: Politiken, 11/05/2004.
Danmarks Statistik; Statistisk årbog - http://www.dst.dk/aarbog.aspx.
Det var et skønt, kort øjeblik i menneskehedens historie - øjeblikket med høj vækst. / Jørgen Steen Nielsen. I: Information , 17. september 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page