paramilitær

Halv-, eller militærlignende korps. Anvendes ofte om frivillige bevæbnede grupper eller korps ofte af lejesoldater, som ikke officielt er underlagt styring fra statsmagten. Korpsene udfører det beskidte arbejde statsmagten ønsker udført, men ikke ønsker at påtage sig ansvaret for, f.eks. etniske overgreb eller udrensninger i Kroatien, Bosnien og Kosova. I Latinamerika omtales de som dødspatruljer.
Af paramilitære korps i Danmark kan nævnes: skyttekorps, jægerkorps og borgerbevæbninger, Det nordslesvigske frikorps, Herregårdsskytterne, Frikorps, Aarøs Strejfkorps, Motorordinanskorpset, Korps Westenholtz, Sorø Akademis Soldaterkorps, De frivillige bevogtningskorps, Frivilligt Dansk Automobilkorps, Motorbaadsforeningen, Hjemmeværnet og Danmarks Lottekorps,

Litteratur

De danske frivillige korps og borgerbevæbningers historie : Litteraturfortegnelse udarbejdet af P. I. Liebe og E. Borgstrøm. - København : Det Kongelige Garnisionsbibliotek, 1974. - 66 s. ; Det Kongelige Garnisionsbiblioteks litteraturfortegnelser II).


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page