Skoleelever for fred, 1981?

uddannelse

Sammenfatning af begreberne organiseret, systematisk og (helst) kompetancegivende  dannelse, opdragelse og undervisning.
For nogle foregår uddannelsen hele livet igennem, men for de fleste afsluttes korte eller lange uddannelser med en eksamen eller en svendeprøve.
Uddannelsesnævn rådgiver om gennemførelsen af uddannelser.
Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser.
Uddannelsesbekendtgørelsen, 2017
§ 1. Bachelor- og kandidatuddannelser er selvstændigt afrundede forskningsbaserede uddannelsesforløb på et fastsat antal ECTS-point (European Credit Transfer System), der skal kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for et eller flere fagområder, jf. stk. 2.
Stk. 2. Et fagområde består af et fag eller en gruppe af beslægtede fag inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab
Se også: Akkrediteringsrådet ; Akkrediteringsinstitutionen ; Byggeriets Uddannelsesnævn ; børensoldater ; Center for Grundskoleforskning ; Center for Strategisk Uddannelsesforskning ; Danmarks Evalueringsinstitut ; Det Danske Punktskriftnævn ; Direktoratet for de Videregående Uddannelser ; Direktoratet for Søfartsuddannelsen ; El-fagets Uddannelsesnævn ; erhvervsuddannelser ; Erhvervsvejledningsrådet ; Al-Farabi ; Foreningen for Uddannelse og Kultur ; forsvarsuddannelse : Folkeskolen ; fredehjem ; fredsundervisning ; grunduddannelse ; Institut international de cinématographe educatif ; International Association for Intercultural Education (IAIE) ; Kvalifikationsnævnet ; mellemuddannelse ; Meritankenævnet ; Navigationsuddannelsesrådet ; oblati ; oplysning ; overbygningsuddannelse ; Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser ; praktikuddannelse ; Portøruddannelsesnævnet ; Rådet for Ingeniøruddannelserne ; Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne ; Rådet for Ulandsforskning ; Styrelsen for Forskning og Uddannelse ; Styrelsen for International Uddannelse ; Sygeplejerskeuddannelsesnævnet ; Søfartsstyrelsen ; Uddannelses- og Forskningsministeriet ; uddannelsesaktivering ; uddannelsesanstalt ; uddanneslesbarriere ; uddannelsesberedskab ; uddanelsesinstitution ; uddannelseskløft ; Uddannelsesministeriet ; Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet ; uddannelsesorlov ; uddannelsesprogrammer ; Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene ; uddannelsessektor ; uddannelsessted ; uddannelsessociologi ; uddannelsesunderholdning ; uddannelsesøkonomi ; UNESCO ; ungdomsuddannelser ; vandrefugle ; velfærdsuddannelserne ; voksenuddannelser ; VVS-Branchens Uddannelsesnævn.

Litteratur

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. / : Malene Rode Larsen. SFI , 2017.
; Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017:15)
Leder: Klogt at udvide integrationsuddannelsen. I: Information, 29. september, 2018.
Leder: Skandaløs lukning af VUC. I:: Arbejderen, 22. marts: 2019.
Lives in Education. / : John Scales Avery. The Danish Peace Academy, 2000.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page