værnetvang ; værnepligt

Tvungen tjeneste i krig (krigstjenestebyrde) og i fred i militære og paramilitære organisationer, herunder militsforsvar, Civilforsvaret/Beredskabskorpset, eksempelvis gennem almenbevæbning, leding, skiben og almindelig værnepligt som soldat, arbejdssoldat eller militærarbejder i en stående hær eller som matros i en flåde.
I Danmark er der siden 1912 værnepligt for alle ustraffede mænd med dansk indfødsret og med fast ophold i det egentlige Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne, hvor der aldrig har været værnepligt.
Værnetvang omfatter pligttjeneste i alle civile myndigheder underlagt eller underordnet militære myndigheder; samt militærnægternes civile statsarbejde.
Værnepligtige registreres i lægdsruller og mønstringsruller frem til 1969 og stambøger; tvinges på session, hvor alle andre end gammelmandssønner, sønner af syge gårdmænd, gårdbrugerens eneste søn, samt sønner af bondestanden der studerede eller havde taget en akademisk uddannelse, udskrives til tjeneste, herunder krigstjeneste hvis de ikke trak frinummer eller kasseres pga sygdom eller alt efter, hvor mange værnepligtige er brug for.
Desuden var præster og skolelærere fritaget for værnepligt, indtil den belv almindelig.
Nummerbytning administreres af bytningskommissionærer i København.
Uegnede kasseres og fik tjenesteudygtighedspas.
Soldater kan desertere, begå mytteri og rømme fra deres tjeneste.
Værnepligtige har talsmænd.
Tjenestetiden er forskellig, alt efter hvilken gren af militæret man udskrives til eller selv vælger. Værnepligtige som udtages som befalingsmænd får forlænget deres tjenestetid.
Værnepligtige i hæren og i Beredskabsstyrelsen bor i kaserner.
Pr. 1. februar 2004 flyttes værnepligtadministrationen over i Forsvarsministeriet.
Med forsvarsforlig 2004 er den danske værnepligt på 700 timer fordelt over fire måneder. Værnepligten omfatter bl.a. grundlæggende militæruddannelse, feltuddannelse, småstyrkers kamp, brandbekæmpelse, forureningsbekæmpelse, indførelse i fredsstøttende operationer, hvervning til forsvaret samt, at den værnepligtige er 'til rådighed' for totalforsvaret efter tjenesten.
Se også: Amtspas ; borgervæbning ; borgerdyd ; børnesoldater ; civilbeskyttelsestjeneste ; erstatningstjeneste ; FN-soldater ; Foreningen af udskrivningschefer ; Foreningen til afskaffelse af slaveriet ; forsvarets dag ; 1. Udskrivningskreds - Styrelsen for Civil Værnepligt ; genindkaldelse ; gevorbne ; Grib Skov ; hartkorn ; husar ; Hærens Basis Uddannelse ; inne ; Kompedal ; krigstjeneste ; landeværn ; leding ; lægdsmand ; militærarbejder ; militærkvinder ; Militærnægter­administrationen ; nationalrekrutter ; nattegn ; nummerbytning ; orlov ; Regnskabsføreren for Civil Værnepligt ; søværnepligtig ; tjeneste i Hjemmeværnet ; total­nægtelse ; Værnepligtsnævnet ; Værnepligtsrådet ; værneret ; værneskat ; ægt.

Litteratur

Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen. / : afgivet af Indenrigsministeriets Værnepligtsudvalg.
- København : J. Jørgensen & Co. bogtrykkeri, 1952. - 256 s.
Cordsen, Christine: Højere løn til værnepligtige. I: Politiken, 09/02/2004.
Halskov, Lars: Officer: Dræb og undgå fanger. I: Politiken, 12/14/2005.
Indenrigsministeriets værnepligtsudvalg: Betænkning angående revision af værnepligtslovgivningen. - København : 1952.
Lind Søndergaard, Torsten: Militære Grønskollinger : Mange danske forsvarspolitikere har aldrig været soldat. I: Berlingske Tidende, 02/29/2004.
Mehlsen, Camilla: Kvinder i trøjen. I: Politiken, 09/02/2004.
Nyland Sørensen, Katrine: Til forsvar for Jenser og Jensiner. I: Information, 03/19/2004.
Petersen-Studnitz, Aleksis: Værnepligt og Værneskat. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 1 (1883)
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=96935
Rapport om aflønning af værnepligtige. Forsvarsministeriet, 1989.
Indenrigsministeriet: Revision af værnepligtslovgivningen. 1 delbetænkning om samarbejdet med det centrale personregister, afskaffelse af lægdsvæsnet, sessionens sammensætning m. m. - København : 1969 ; Betænkning nr. 538.
Ritzaus Bureau: Svenske jenser vil ikke gå ind i international brigade [Mordic Battle Group]. I: Information, 08/26/2005.
Sayers, Susanne: Lægemangel svækker forsvar. I: Metroxpress, 10/04/2004.
Steensen Blicher, Steen: Almindelig Værnepligt. I: Udvalgte Værker Bd. 4
http://www.adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgText.xsql?nnoc=&p_udg_id=196&p_sidenr=352
Værnepligt skal drosles ned / Rasmus Lindboe ; Henrik Brun. I: Information, 09/02/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page