Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, nuclear weapons, nuclear weapons tests, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Folkerepublikken Kina

People's Republic of
China

République populaire de Chine
Geografi: Kina er en østasiatisk republik med grænser til Afghanistan, Bhutan, Indien, Japan, Kasakhstan, Kirgisistan, Laos, Mongoliet, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Rusland (Amur-Heilong floden eller Sorte Drage Floden), Tadsjikistan, Taiwan, Tibet samt Vietnam og med kystlinjer til Formosastrædet eller Taiwanstrædet, Det gule hav, Tonkin Bugten, Det østkinesiske hav og det sydkinesiske hav nær ved Stillehavet. Hong Kong, Kashmir, Macao, Sibirien.
Natur: Kina har stor biologisk mangfoldighed / mega-diversity.
Kinas, kinesisk Kultur: Yongle-encyklopædien eller Yongle dadian encyklopædien, 1408.
Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond. / : Edited by Christopher Woods.
- Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010.; Oriental Institute Museum Publications 32)
- http://oi.uchicago.edu/pdf/oimp32.pdf
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
National Library of China
Lerbæk Pedersen, Bent: Tegn på papir : den kinesiske samling i Orientalsk Afdeling på Det kongelige Bibliotek.
I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 1995 s. 13-31.
Couling, Samuel: The encyclopaedia sinica 1917.
- http://www.archive.org/details/encyclopaediasin00couluoft
Supplementary catalogue of the Wade Collection of Chinese and Manchu books in the library of the University of Cambridge 1915.
Bibliotheca sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'Empire chinois. Tome I-III / par Henri Cordier. - Paris: E. Leroux, 1878-1895. - http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5460349w
http://www.archive.org/details/supplementarycat00cambrich
Bibliotheca Sinica 2.0 explores Sino-Western encounters by ways of texts and images published before 1939 and is intended as an extension of the bibliography Western Books on China in Libraries in Vienna/Austria, 1477-1939.
Bibliotheca Sinica 2.0 aims to provide information on digitized books on China (published up to 1939) freely available in digital repositories (see: references) all over the world. By this means our project wants to facilitate further research on the various aspects of the history of Western perceptions and Sino-Western relations. To maintain this, references to some major bibliographies are provided.
https://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/about/
The Contemporary China Collection in the Asian Division, The Library of Congress.
/ : Judy S. Lu. Library of Congress.
- https://www.loc.gov/rr/asian/ContemporaryChinaColl_011607.pdf
The Library of Congress: Chinese Electronic Resources
- https://www.loc.gov/rr/asian/ChineseDB2.html
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Chinese newspapers in the Library of Congress : a bibliography. / : compiled by Han-chu Huang and Hseo-chin Jen. - Washington : Library of Congress, 1985.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Chinese poetry - http://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Chinese%20poetry%22
Tiger, tiger : Wu Song og tigeren i kinesisk historiefortælling. / : Vibeke Børdahl, med fotografier af Jette Ross.
- København: Vandkunsten, 2004. - 173 s.
Del af Fortællinger fra marsk og mose. Vibeke Børdahl (f. 1945) er ph.d., dr.phil., seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier, København. Hun har publiceret studier og oversættelser af moderne og ældre kinesisk litteratur, litteraturteori og litteraturhistorie, kinesisk lingvistik og dialektforskning, og mundtlig litteratur.
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Bibliography of Contemporary Art in China, Taiwan, and the Chinese Diaspora includes titles on Maoist-era China, 2006.
- http://academic.reed.edu/art/courses/art397/PDFs/Art395bibliography.pdf
Illustrated catalogue of the remarkable collection of ancient Chinese bronzes, beautiful old porcelains, amber and stone carvings, sumptuous eighteenth century brocades, interesting old paintings on glas and fine old carpets, rugs and furniture, from ancient palaces and temples of China comprising the private collection of a Chinese nobleman of Tien-Tsin 1914.
- http://www.archive.org/details/illustratedcatal00yama
Lady Li og Generalen: to kinesiske portrætter fra 1600-tallet.
/ : Joan Hornby. Nationalmuseets arbejdsmark, 2002 s. 101-118.
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
A Selected Bibliography of Chinese Cinema. / : Jerome Silbergeld, Wei Yang.
Princeton University, Department of Art and Archaeology, 2004? : Chinese Cinema Bibliography 1)
- https://www.princeton.edu/tang/resources/bibliography/FilmBiblio2004.pdf
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Trige Andersen. Nina: Asiatisk filmalliance udfordrer Hollywood. I: Information, 01/02/2014.
Teater:
International organisering
Kina er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, BRICS landene, FN ; Shanghai Cooperation Organisation eller Shanghai 6 tidligere Shanghai 5.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of China.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: China.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Sociale forhold:
Uddannelse: Rumforskning / Space research.
Universiteter: China Institute of International Studies, Beijing
Økonomi:
CRS: China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States.
/ : Wayne M. Morrison, 2017.
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
GAO: Southeast Asia: Trends in U.S. and Chinese Economic Engagement in Indonesia and Vietnam, 2015.
Kinas indtog i Europa går via Grækenland : Er et kinesisk selskabs overtagelse af havnen i Piræus et brohoved for erhvervsmæssig og finansiel krisehjælp til et nødstedt EU — eller en trojansk hest for den ny økonomiske supermagts ekspansionsstrategi / Jørgen Steen Nielsen. Lagt på information.dk 20. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 21. februar 2012 på side 10 i 1. sektion.
Bankvæsen. CRS: China’s Banking System: Issues for Congress. / Michael F. Martin. 2012. - 51 s.
Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. / : Dev Kar and Joseph Spanjers.
- Washington, DC : Global Financial Integrity, 2015.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Produktion og eksport af levnedsmidler, fødevarer:
Production and export of food:
/ Production et exportation de produits alimentaires:
/ Produktion und Export von Lebensmitteln:
æg / eggs / des æufs / Eier.
Naturressourcer: Aluminium, antimon, arsen, asbest, bor, germanium, guld, helium, indium, kobber, kobolt, kul, kviksølv magnan, mika / mica - glimmer, olie og naturgas, nikkel, sjældne jordarters metaller, stensalt, selen, sølv, tin, uran, vanadium, yttrium og zink.
Kinas kulforbrug vokser mere end økonomien: I 2011 steg det kinesiske kulforbrug endnu mere, end økonomien voksede. Så selv om Kina løber hurtigere end nogen andre, når det gælder grøn energi, så hindrer væksten indtil videre, at klimabelastningen kan dæmpes. / Jørgen Steen Nielsen. Lagt på information.dk 26. februar 2012. Bragt i den trykte udgave 27. februar 2012 på side 9 i 1. sektion. IAEA: The long term stabilization of uranium mill tailings: Final report of a co-ordinated research project 2000–2004.
- Vienna: IAEA, 2004. - 309 pp. - http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1403_web.pdf
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Energi, erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Produktion og eksport af: Biler, cement, fly, medicin, tog, våben.
Kul, olie og naturgas.
Import af olie fra Iran. U.S. Energy Information Administration: Country Analyses Briefs, Iran, 2012. - 13 s.
- http://www.eia.gov/emeu/cabs/Iran/pdf.pdf
Guide to Chinese Climate Policy. / : David Sandalow.
SIPA Center on Global Energy Policy, Columbia University 2018.
China uses more coal than the rest of the world combined, with just over half of global consumption. Most of the roughly 3.8 billion tons of coal consumed in China in 2017 was burned for power or heat. Coal is also used as a feedstock in several industries, including chemicals, iron and steel.
In 2017, coal accounted for 60.4% of primary energy and 64.7% of electric power production in China, according to official sources. Coal combustion is responsible for roughly 70%–75% of China’s CO2 emissions.
For decades, coal has helped fuel China’s extraordinary economic growth. Between 2001 and 2013, coal consumption in China more than tripled. This played a central role in the growth of the Chinese economy, which grew by almost exactly the same amount during this period. However, coal use also created extraordinary environmental problems. Due in large part to coal burning, some Chinese cities became among the most polluted in the world. Air pollution levels in many cities caused significant health problems.
In 2014, Chinese coal consumption dropped for the first time in 15 years, falling 2.9% from 2013 levels, according to government statistics. Coal consumption fell again in 2015 and 2016 (by 3.7% and 4.7%, according to government statistics). The principal reasons for these declines were (1) policies to discourage coal consumption, (2) a shift in economic activity from manufacturing to the service sector and (3) lower rates of economic growth than in prior years.
From hero to zero: Peabody Energy Corp. / : Inês Rocha, José Maria Antunes, Maria Coutinho.
- London : The Ecconomist, Case Study Competition 2015.
FEP - School of Economics and Management, University of Porto.
- https://www.economist.com/sites/default/files/case_resolution_fictconsulting.pdf
Verdens største kulselskab er ved at gå fallit : På ét år har Peabody Energy, den største private kulproducent i verden, tabt 98 pct. af sin markedsværdi og er nu ikke mere i stand til at betale renterne på sin milliardgæld. Om mindre end en måned kan det være slut. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 4. marts 2016.
Teleindustri
Huawei Technologies Co. Ltd.
Kinesisk telegigant i ny modvind. / : Lasse Karmer. I: Information, 8. decrmber 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page