handel

Håndtering, at komme overens, handling. Også købmandsskab:
Den økonomiske, virksomhed ved køb og salg, at have som erhverv at være mellemled mellem producent, virksomhed, grossist, kunde og forbruger for derved at skaffe fortjeneste: overskud, indtægt og profit.
En handelsby ; handelsstad er en by med stor handel, med mange handelsvirksomheder.
Kolonialvarer er varer der importeres fra kolonier, eksempelvis kaffe.
Faktori er i middelalderen betegnelsen for et europæisk handelskompagnis oversøiske afdeling uden for Europa.
Der reklameres for handel i annoncer.
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), 2018
Bekendtgørelse af kommissionsloven, 2014
§ 2. Ved handlende forstås i denne lov enhver, der gør sig til bedrift at afhænde dertil indkøbte varer, at drive vekselerer- eller bankforretning, forsikringsvirksomhed, kommissionshandel, forlagsvirksomhed, apotek, beværtning, håndværk eller fabrik, at overtage udførelse af bygnings- eller anlægsarbejder eller at befordre personer, gods eller meddelelser, samt enhver, som er handelsagent.
§ 4. Ved kommissionær forstås i denne lov den, som har påtaget sig det hverv at sælge eller købe varer, værdipapirer eller andet løsøre for en andens regning, men i eget navn. Den, for hvis regning salget eller købet skal ske, kaldes kommittent.
Se også: Adfærdskodeks ; agent ; andelsbevægelsen ; bazar ; boghandel ; boykot ; bystat ; datterselskab ; detailhandel ; e-handel ; enehandel ; eksport ; forbrug ; forbrugertillid ; frihandel ; frihavn ; frasalg ; GATT ; genbrug ; globalisering ; grænsehandel ; gullaschbaron ; Handels og Søfartsmuseet på Kronborg ; handelsbalance ; handelsbarriere ; handelsborgerskab ; handelsflåde ; handelsgeografi ; handelshøjskole ; handelskammer ; handelskrig ; Handelsministeriet ; handelspolitik ; Handelsregistret ; handelsskib ; handelsskole ; handelsstandsforening ; husere ; import ; Industri- og Handelsstyrelsen ; investering ; I.T.O ; kapitalsme ; kapitulationer ; karavane ; kommissionshandel ; koncern ; konsul ; kvoter ; købemani ; købstad ; loppemarked ; Lægemiddelstatistikregisteret ; Mars og Mercur ; merkantilisme ; messe ; moderselskab ; modkøb ; monopol ; næringslov ; Næringslovkommissionen 1954 ; omkostning ; omsætning ; pris ; præferencehandelsområde ; rabat ; rabatordninger ; samhandel ; slavehandel ; sortbørshandel ; Sø- og Handelsretten ; tilbud ; told ; torvehandel ; trafik ; trafikere ; transithandel ; tuske ; udenrigshandel ; udsalg ; vandrebrev ; varedeklaration ; våbenhandel ; værnemager.

Litteratur

MacPherson, David. Annals of Commerce, Manufactures, Fisheries, and Navigation: With Brief Notices of the Arts and Sciences Connected with Them: Containing the Commercial Transactions of the British Empire and Other Countries, from the Earliest Accounts to the Meeting of the Union Parliament in January 1801: And Comprehending the Most Valuable Part of the Late Mr. Andersen’s History of Commerce with a Large Appendix, containing chronological tables of the sovereigns of Europe, tables of the alterations of money in England and Scotland, a chronological table of the prices of corn, and a commercial and manufactural gazetteer of the United Kingdom of Great Britain and Ireland; with a general chronological index and a commercial and manufactural gazetteer of the United Kingdom of Great Britain and Ireland; with a general chronological index. The Ancient Part composed from the most authentic Original Historians and Public Records, printed and in Manuscript ; and the modern Part from Materials of unquestionable Authenticity (mostly unpublished) extracted from the Records of Parliament, the Accounts of the Custom-house, the Mint, the Board of Trade, the Post- office, the East-India Company, the Bank of England, &c. &c., I-IV.
- London: Nichols and Son etc., 1805.- 772+758+748+764 s.
- http://archive.org/details/cihm_64173
- http://archive.org/details/annalsofcommerce02macp
- http://archive.org/details/annalsofcommerce03macpuoft
- http://archive.org/details/annalsofcommerc04macp
'For the first volume, up to the discovery of America, Macpherson is wholly responsible. In the second and part of the third volumes (1492-1760) he merely edits and alters Adam Anderson's History of commerce. The remainder of the work, bringing the history down to 1801, was compiled by Macpherson from official records'. Anmeldt i Annals of Great Britain: From the Ascension of George III, to the Peace of ... 1807.
Leder: Udsalget af undergrunden. I: Information, 2. februar 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page