byggeri

1. Noget der bygges, eksempelvis huse, veje, broer, havneanlæg, skibe
eksempelvis B & Ws Maskin- og Skibsbyggeri, samt fæstningsbyggeri.
Bygningsvæsen er alt hvad der hører til bygningsarbejde. 2) Sted, hvor noget bygges, en byggeplads.
Byggeri kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
En entreprenør (fransk) er en person eller virksomhed, der udfører bygge- og anlægsarbejder.
Bekendtgørelse af byggeloven, 2016.
§ 1. Denne lov har til formål:
at sikre, at bebyggelse udføres, indrettes og bruges således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende,
at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt,
at sikre, at byggeskader udbedres,
at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,
at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,
at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet,
at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser,
at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, 2010
§ 1. Stk. 4. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse
1) arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,
2) opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg,
3) grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,
4) rør- og kabellægning,
5) reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og
6) nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.
Mineraluld er en fællesbetegnelse for varmeisoleringsmaterialer af glas- og stenuld.
Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre, 1988.
Omtalt i Betænkning 307.
Det statsstøttede private boligbyggeri og det sociale byggeri.
Se også: Bygge- og Boligstyrelsen ; Byggefagenes Samvirke ; Byggeriets Uddannelsesnævn ; Byggeriets Udviklingsråd ; Byggekontrolnævnet ; Byggenævnet ; Dansk Eternit Fabrik A/S ; forhåndslagring ; Ministeriet for Byggeri og Sundhedsvæsen ; slaveri.

Litteratur

Slaverne i byggebranchen. DR TV1 4. februar klokken 20:45-21:30.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page