oldtiden

Historiske perioder i oldtiden

 1. Weichsel-istiden / Weichselian glaciation 115.000 f.Kr - ca. 9.600 f.Kr.
 2. Senglacial perioden: Ældste Dryas, Bølling, Ældre Dryas, Allerød og Yngre Dryas. 13.000-10.700 f. Kr.-9.000-8.000 f. Kr.
 3. Den holocæne epoke: stenalderen 14500 f kr-1.88 f.kr.. Hamburg-kulturen i Bøllingtiden
  1. ældre stenalder, herunder Allerødtiden, Federmesserkulturen, Brommekulturen og Ahrensburgkulturen. Også kaldet palæolitisk tid eller palæolitikum
  2. jæger/fisker stenalder, herunder Kongemosekulturen
  3. mesolitkum, herunder Hamburgkulturen og tundrajægerkulturer
  4. neolitkum
  5. yngre jægerstenalder, herunder Ertebøllekulturen, Grubekeramisk kultur, Maglemosekulturen, Megalittkulturen og megalittiske monumenter, Koelbjergkvinden
  6. bondestenalder, herunder subboreal tid og Tragtbægerkulturen
 1. kopperalderen eller æneolitikum
 1. bronzealderen 1800 fkr.-500 fkr.
  1. ældre bronzealder
  2. yngre bronzealder, herunder Urnemarkskulturen i Centraleuropa
 1. jernalderen, herunder Dorset kulturene, folkevandringstiden / Völkerwanderung, ca. 375-ca. 600 e.kr., og Bøgetiden eller Subatlantisk tid
  1. ældre eller keltisk jernalder
  2. yngre jernalder
  3. førromersk jernalder
  4. romersk jernalder
  5. germansk jernalder
 1. vikingetiden
1. Historisk  periode fra tidernes morgen til den europæiske  middelalder.
Fra arilds tid er fra tidernes begyndelse, siden de ældste tider eller fra meget gammel tid.
Forhistorien er perioden frem til historisk tid, hvor der er skriftlige kilder, eksempelvis de egyptiske og irakiske papyrus samt kinesisk papir.
Hedenold er en ældre betegnelse for den hedenske oldtid eller den hedenske tidsalder: Perioden frem til og med vikingetiden og kristendommen, eksempelvis drusertiden i Storbritannien.
Antikken er den klassiske, græsk-romerske oldtid, ca. 750 f.Kr. - ca. 406.
Interessen for oldtidens monumenter starter i det gamle Grækenland og i Romeriget.
2. Periode i geologisk historie.
Se også: Agerspor. akademi ; anonymitet ; arkitektur ; arkæologi ; Jens Jacob Asmussen Worsaae ; assyriologi ; astronomi ; bautasten ; bog ; brudsølv ; danefæ og danekræ ; diluvial ; dødis ; erotik ; filosofi ; forurening ; geologi ; Gundestrupkarret eller Gundestrupkedlen / Gundestrup Cauldron ; gravhøje ; handel ; hermeneutik ; istid ; jagt ; kalender ; Kelterne eller gallerne / Celts, herunder hallstattkulturen, i bronze- og jernalderen ; det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab ; kunst, herunder helleristninger / petroglyph og hulemalerier ; hykleri ; katakomber ; kvad ; landbrug ; logos ; megalitter ; mosefund ; moselig ; myter ; Nationalmuseet ; oldkyndighed ; oldnordisk ; Oldsagskommissionen, Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring - 1807 ; oldtidsfolk ; oldtidsforsker ; oldtidskundskab ; oldtidslevning ; oldtidsminder ; oldtidsvidenskab ; Pontos Euxeinos / Det gæstmilde Hav eller Sortehavet ; palæontologi ; pyramider ; Rosettestenen ; runer ; saga ; sagnperioden ; Skallerupvognen ; slankekure ; slaveri ; solskiver ; Stonehenge ; Submerged Landscapes Archaeological Network ; De syv have ; urdybet ; urhistorie ; urtiden ; vandalerne ; videnskabshistorie ; videnskabsteori ; ægteskab ; ægyptologi; øl.
Se tillige: Asbest ; bronze ; guld ; jade ; jern ; rav ; sølv ; tin, zink.

Litteratur

Perseus Digital Library eller Perseus Hopper - An evolving collection of resources for the study of the ancient world.
- http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
se også: Perseus Articles and Publications
- http://www.perseus.tufts.edu/hopper/about/publications
Eksempelsøgninger: peace.
Aristophanes, Peace (Greek) (ed. F.W. Hall and W.M. Geldart)
Aristophanes, Peace (English) (ed. Eugene O'Neill, Jr.)
Adam Badeau, Grant in peace: from Appomattox to Mount McGregor, a personal memoir (English)
war: Showing 1 - 10 of 2.539 document results in English.
Aeschylus, Prometheus Bound (ed. Herbert Weir Smyth, Ph. D.)
(English) (Greek, ed. Herbert Weir Smyth, Ph.D.)
card 901: ... on me its irresistible glance. That would indeed be a war that cannot be fought, a source of resourceless misery;


Ancient alphabets and hieroglyphic characters explained: with an account of the Egyptian priests, their classes, initiation, and sacrifices. / Ibn al-Mukhtar et al.- London : W. Bulmer & Co., 1806. - 223 s.
- http://archive.org/details/ancientalphabet00hammgoog
Antiqvariske annaler. / Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring.
J. F. Schulz, 1812. - 424 s. - http://archive.org/details/antiquariskeann02opbegoog
Annaler for nordisk oldkyndighed og historie (1836-63).
Antiquarisk Tidsskrift (1843-63).
- http://www.archive.org/details/antiquarisktids00dengoog
Antikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion. / : redaktører: Ole Høiris, Birte Poulsen. Aarhus Universitetsforlag, 2011
Indhold: Prolog (Annette Højen Sørensen: Europas dannelsesrejse : det minoiske Kretas rolle i kulturhistorien. Bronzealderens Santorini i antikkens fortællinger / Annette Højen Sørensen, Kirsten Molly Søholm og Walther Ludwig Friedrich). Videnskab (Hans-Jørgen Schanz: Filosofiens opståen. Helge Kragh: Vedensbilleder i antikken : fra myter til videnskab. Per Andersen: De evige, uforanderlige normer : klassisk naturretstænkning og rettens legitimering. Ole Sonne: Antikkens lægekunst og lægevidenskab. Henrik Kragh Sørensen: At begribe det ubegribelige : matematikkens antikke verden. Erik Nis Ostenfeld: Hvad sagde Platon?). Kunst og kultur (Ole Thomsen: De antikke komedie - med særlig vægt på Aristofanes. Roar Rimmen Gaardsøe: Digter og læser, viden og verden i hellenistisk læredigtning. Line Maj-Britt Højbjerg Bjerg: Athens guldalder. Vinnie Nørskov: Musernes tempel : museets antikke udgangspunkt. Anders Klostergaard Petersen: Køns- og seksualitetsforståelse i den antikke middelhavskultur). Myter og religion (Svend Erik Mathiassen: Græsk filosofi i romersk religion. Rubina Raja: Græsk og romerks religion i en kosmopolitisk verden. Troels Myrup Kristensen: Fra bøn til billede : kultstatuer i græsk religion. Birte Poulsen: Mytologi og fortælling i den senantikke verden. Stine Birk: Død og begravelse i den romerske verden. Eva-Marie Becker: Paulus som brevskriver i den tidlige romerske kejsertid. Anders-Christian Jacobsen: Bibeltolkning i Alexandria). De fremmede (Jens A. Krasilnikoff: Erindring om Perserkrigen i oldtidens Athen. Søren Handberg: Etnicitetsbegrebet i antikkens Grækenland. Jakob Engberg: Romerne og de fremmedes religiøsitet : accept, tolerance, kritik og forfølgelse. Erik Christiansen: Romanisering. Ole Høiris: Barbarologi). Antikken i eftertiden (Rolf Stavnem: Odin og Tor i Troja : mytologi, historie og allegori i Snorris Edda. Helene Blinkenberg Hastrup: Katastrofe eller lykketræf : om genopdagelsen af de begravede byer Pompeji og Herculaneum. Jørn Erslev Andersen: Marmorblikket : Johann Joachim Winckelmann og opfindelsen af grækeren. Svend Erik Larsen: Barbarerne kommer! : fra monstre til mennesker)
Bevar din arv : 1937 - Danmarks fortidsminder - 1987. / : redigeret af Ingrid Nielsen.
G.E.C. Gad , Skov- og Naturstyrelsen, 1987.
Meget grundig gennemgang og dokumentation af tidligere tiders syn på fortidsminderne og myndighedernes holdning til regulering og bevaring og om perioden fra før og efter naturfredningsloven af 1937 frem til 1987 med en gennemgang af de enkelte kategorier af fortidsminder.
Bidrag til Danmarks tertæere og diluviale flora. / : Nikolaj Hartz.
- København, I kommission hos C.A. Reitzel, F. Bagges Kgl. hof-bogtr., 1909.
Climate of the Past : An Interactive Open Access Journal of the European Geosciences Union. - http://www.climate-of-the-past.net/home.html
De første mennesker i Danmark. / : Morten Fischer Mortensen et al. I: Nationalmuseets arbejdsmark, 2008. s. 69-82.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket :
1 del: De ældste tider, fra verdens skabelse til og med jærgerstenalderen.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1989. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket :
2 del: Bondestenalderen og broncealderen.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1989. - 63 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 3 del: Den ældre eller keltiske jernalder.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1990. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 4 del: Den yngre eller romerske jernalder.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1991. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 5 del: Den yngste eller germanske jernalder, sagnkongernes tid.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1992. - 64 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 6 del: Vikingetidens første del: Regner Lodbroges, Ansgars & kongerne Godfred og Haariks tid.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1993. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 7 del: Vikingetidens anden del: Fra Erik Barn til Gorm den Gamle.
- København : Ekstra Bladets forlag, 1994. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 8 del: [Vikingetidens tredje del:] Harald Blåtands og Svend Tveskægs tid. - København : Ekstra Bladets forlag, 1995. - 48 s.
Deleuran, Claus: Illustreret danmarkshistorie for folket : 9 del: [Vikingetidens fjerde del:] Knud den Store og Svend Estridssens tid. - København : Ekstra Bladets forlag, 1996. - 48 s.
Dictionary of Greek and Roman antiquities. Ed. by William Smith. Illustrated by numerous engravings on wood.
Smith, William, Sir, 1813-1893. - Boston, [London, printed]: C. Little, and J. Brown, 1870.
- http://name.umdl.umich.edu/ACL4256.0001.001
Danmarks oldtid - fra stenalder til vikingetid. / : Jørgen Jensen. Gyldendal, 2014.
Eusebius Pamphili eller Eusebius fra Caesarea: Chronicle of Eusebius, / Chronicon bipartitum, ex Arm. textu in Lat. conversum, adnotationibus auctum, Gr. fragmentis exornatum, opera J.B. Aucher. / Eusebius' Chronicle Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian. - http://rbedrosian.com/euseb.html
Foxcroft, Louise Calories & Corsets: A History Of Dieting Over Two Thousand Years. Profile Books 2012.. - 320 s.
Gjerløff, Anne Katrine: Syn for sagn. Dansk arkæologi og historie i 1800-tallet. I: Historisk Tidsskrift, 99:2 (1999), s. 406-445
- http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/99_2/99_2_406.pdf
Grotius, Hugo: Historia Gotthorum, Vandalorum, & Langobardorum.
- Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium, 1655. - 1210 s.
- http://www.archive.org/details/historiagotthoru00grot
A Guide to the Antiquities of the Early Iron Age of Central and Western Europe (1905).
- http://www.archive.org/details/aguidetoantiqui01ethngoog
Handbook of Archaeology: Egyptian-Greek-Etruscan-Roman (1878).
- http://www.archive.org/details/handbookarchaeo00westgoog
Kulturarvsstyrelsen: Arkæologiske udgravninger i Danmark, 1984-.
Plinius den Ældre: Naturalis Historia / Naturhistorie, her i en tysk udgave:
- http://www.archive.org/details/dienaturalishis00plingoog
Winther, Judith: Civilsamfundets udvikling og historie.
- København : Det danske Fredsakademi, 2009. - 100 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page