erhverv

Arbejde, beskæftigelse, næringsvej.
Også det man erhverver ved sit arbejde: fortjeneste, indkomst, indtægt, løn,
eksempelvis ved håndværk, fiskeri, industri, gartneri, landbrug, skovbrug eller i servicefag.
Liberale erhverv er selvstændige erhvervsvirksomheder indenfor brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser. Fælles for de liberale erhverv er, at de kræver en bestemt teoretisk uddannelse og oftest også autorisation fra en offentlig myndighed, der som regel giver ret til eksklusiv benyttelse af stillingsbetegnelsen.
Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som advokater, arkitekter, rådgivende ingeniører, læger, tandlæger, fysioterapeuter og lignende.
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader, 2014.
Bilag; Offentlig og erhvervsmæssig aktivitet, der er omfattet af lov om erstatning for miljøskader.
Omtalt i Betænkning 1149.
Se også: Aktieselskabsregisteret ; Arbejderbevægelsens erhvervsråd ; Beskæftigelsesministeriet ; Danmarks Erhvervsråd ; Danmarks Vækstråd ; Dansk Erhvervsudviklingsfond ; Erhvervs- og Boligstyrelsen ; Erhvervs- og Byggestyrelsen ; Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ; Erhvervsankenævnet ; Erhvervsarkivet ; Erhvervsdrivende fonde ; Erhvervsfremmestyrelsen ; Erhvervsministeriet ; Erhvervsregisterrådet ; erhvervspolitik ; Erhvervsstyrelsen ; erhvervssygdomme ; Erhvervssygdomsudvalget ; erhvervsuddannelse ; Erhvervsudviklingsrådet ; erhvervsvejledning ; erhvervsøkonomi ; fagbevægelsen ; Forskningsrådet for Samfund og Erhverv ; merværdi ; NaturErhvervstyrelsen ; revision ; revisionspligt ; Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling ; Statens Erhvervsøkonomiske Råd ; økonomi.

Litteratur

Indholdsfortegnelse til Erhvervshistorisk Årbog 1949-2016.
/ : Kenn Tarbensen. Erhvervshistorisk Årbog, 2016:2.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page