håndværk

Det, at en håndværker arbejder i et fag med hænderne og værktøj.
Håndværk kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer Håndværk er forudsætningen for våbenproduktion og industrialiseringen.
Håndværkere er organiseret i De Samvirkende Fagforbund, senere LO.
Betænkning 344
Kapitel 1: Oversigt over levnedsmiddelproduktionens og levnedsmiddelhandelens udvikling og forhold i Danmark.
Styrkelse af det gode håndværk - Ideer og forslag : Rapport afgivet af Udvalget til sikring af håndværk, Kulturministeriet, 1998.
Nedenfor anførte håndværksfag er rubriceret efter placering af disses grunduddannelse...
Se også: Ankenævnet for Murerfaget ; Håndværkets Ankenævn ; Nævnet vedrørende autoriserede Gas-, Vand- og Sanitetsmestre og Kloakmestre.

Litteratur

Gamle Danske Håndværk. / : G. Nellemann ; J. Danielsen. Politikens forlag. 1971.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page