Erhvervsministeriet

Sammensat begreb af erhverv og ministerium.
Aktuelt dansk ministerium oprettet 1994.
Forsat fra: Ministeriet for Kommunikation og Turisme.
Nuværende organisation fortsat 2016 fra : Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Historisk udspringer Erhvervsministeriet fra Erhvervs- og Vækstministeriet og Handelsministeriet.
Se også: Alkoholreklamenævnet ;
Ankenævnet for Patenter og Varemærker ;
Damarks Vækstråd ;
Erhvervsankenævnet ;
Erhvervsstyrelsen ;
Erhvervsfremmestyrelsen ;
Finanstilsynet ;
Forbrugerombudsmanden ;
Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd ;
Klagenævnet for Udbud ;
Miljø- og Fødevareklagenævnet ;
Patent- og Varemærkestyrelsen ;
Planklagenævnet ;
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde ;
Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål ;
Søfartsstyrelsen ;
Udførselsbekendtgørelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Konkurrencelovgivningen i Danmark, I-II : betænkning afgivet af Konkurrencelovsudvalget.
Erhvervsministeriet, 1995. Betænkning nr. 1297)
Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lempelse af revisionspligten, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page