Handelsministeriet

Historiak dansk  ministerium 1914-1979.
Nu: Erhvervsministeriet.
Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Atomenergikommissionen ; handel ; industri ;
Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart ;
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart ;
Ministeriet for Handel og Industri ;
Ministeriet for Industri, Handel og Søfart ;
Ministeriet for Handel og Søfart.
Handelsregisteret
Betænkning om central erhvervsregistrering : Afgivet af det af Danmarks Statistik den 9. juli 1970 nedsatte erhvervs-registreringsudvalg, 1972.; Betænkning, Nr. 665)
1.2 Registre under Handelsministeriet.
Under dette administrationsområde hører en række registre-ringsordninger, som har karakter af adkomst- eller kontrol-registrering,
herunder: 1.2.1 Handelsregistrene.
Baggrund og formål: Registreringen sker i henhold til lov nr. 23 af 1. marts 1889 om handelsregistre, firma og prokura samt dertil knyttet anordning og cirkulære.
Se også: Ankenævnet vedrørende valutasager ; Ankenævnet vedrørende vareforsyningssager ; Bemandingsnævnet ; Besætningsnævnet ; Butikstidsankenævnet ; Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ; Direktoratet for Statens Skibstilsyn ; Direktoratet for Søfarende ; Direktoratet for Vareforsyning : Egnsudviklingsrådet ; Eksportfremmerådet ; Eksportkreditrådet ; Energioplysningsudvalget ; Energirådet ; Energistyrelsen ; erhverv ; Fordelingsnævnet vedrørende udenlandske erstatninger ; Forhyringsrådet ; Fragtnævnet af 1939 ; handel ; Handelsskolerådet ; Isbrydningsnævnet ; Isbrydningsrådet ; Konkurrencestyrelsen ; Konfiskationsnævnet ; Landsbevillingsnævnet ; Lukkelovankenævnet ; Lærlingerådet ; Monopolankenævnet ; Monopolrådet ; Monopoltilsynet ; Mælkeankenævnet ; Mønsterankenævnet ; Navigationsdirektoratet ; Navigationsuddannelsesrådet ; Overbevillingsnævnet ; Overskibssynet ; Patentankenævnet ; Patentdirektoratet ; Prisankenævnet ; Revisionsudvalget for Tyske Betalinger ; Revisornævnet ; Skadesforsikringsnævnet ; Skibsfartsnævnet ; Statens Erhvervsøkonomiske Råd ; Søsportens Sikkerhedsråd ; Tilsynet med Banker og Sparekasser ; Vareforsyningsrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning angående vareforsyningsloven og prisloven : afgivet af den af Handelsministeriet under 14. januar 1949 nedsatte kommission angående vareforsyningsloven og prisloven, 1949.
Betænkning om Information og rådgivning indenfor håndværk og industri afgivet af den af Handelsministeriet den 20. september 1963 nedsatte kommision til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold, 1968. ; Betænkning, 493)
Danmark under Den Store Krig : en økonomisk Oversigt.
/ : Einar Cohn. Gad, Afdelingen for Nationaløkonomi og Historie, Carnegie-Stiftelsen for international Fred, 1928.
Handelsministeriets cirkulære vedr. handel med værnemagten. 14.11. 1940.
Indberetning til Handelsministeriet om de Danske Bankers Virksomhed i Aaret 1922, 1924.
Industrien og den økonomiske Krise : Betænkning udarb. af Handelsministeriet, 1921. Samspillet mellem organisationer og stat : studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879-1950. / : Birgit Nüchel Thomsen m. fl..Rigsarkivet, 1987.; Administrationshistoriske studier, nr. 13)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page