© Carsten Rütting Schweitz

globalisering

Globalisering: er en betegnelse på den udvikling, som har fundet sted siden Berlinmurens fald i 1989. Der er tale om udvidelse og ekspansion af det neo-liberale kapitalistiske system med henblik på skabelsen af et totalt marked inden for rammerne af the World Trade Organization. Til det formål skal statsmagten indskrænkes til det minimale (den minimale stat), på sigt helt afskaffes, de nationale stater forsvinder, således at markedet kan operere helt og aldeles uden kontrol og obstruktion. Globalisering har medført privatisering af offentlige virksomheder og af fælles goder: uddannelses­institutioner, transport, kommunikation, sundheds­væsenet, osv. Korporationerne får magten og samfundet opløses.
Globalisering støttes af teknologi, ikke mindst kommunikations­teknologi og af det militær-industrielle kompleks, her henvises der bl.a. til NATOs nye Koncept - der forvandlet alliancen fra en forsvars til et angrebsalliance, der kan gribe ind, hvor medlemmernes interesser er truet.
Globalisering er således et fænomen, som har sit udspring i Norden, dvs. i de rige højt industrialiserede lande: USA, EU og til dels Japan.
Globalisering trækker også den vestlige kultur og værdier med sig. Derfor kaldes den i den såkaldte 3. verden for cocalonisering. Globalisering er vestnocentrisk. I den såkaldte 3. verden taler man om globalisatoriske aktører overfor de globaliserede kulturer. Det hedder anatopisme, eller allochthonous eller ectopisk aktør, som bestemmer og dominerer en autochthonous eller entopisk majoritet, med tab, nedbrydelse og destruktion af det lokale, hvilket ikke blot har bevirket identitetstab og udstødning.
Globalisering modarbejder det fælles til fordel for det individuelle, og solidaritetsbånd både i den industrialiserede og udviklende verden har kunne mærke det. Globalisering kritiseres for at være udemokratisk, anti-demoktatisk, der tales om globalisering som et totalitært system med en uni-dimensional tankegang som afviser alle andre former for tænkning, der ikke er i overensstemmelse med det totale markeds ideologi – som vil reducere mennesket til forbruger. Den skaber en middelklasse som kan forbruge og holde systemet i gang og de andre, de udstødte, the discardbles, slynges ud. For den såkaldte 3. verden har den visse steder haft negativ virkning. Deres situation som underudviklet forværedes, i det de ikke har været i stand til at konkurrere, hvilket er søjlen i hele projektet, og er således blevet yderligere fattigjordte, det har været tilfældet især i Afrika og Latinamerika, hvor eksempelvis Argentinas banksektor privatiseres til udenlandske banker efter pres fra IMF.
Arbejdsdeling forstætter: de graver råstoffer, som de dels skal betale en såkaldt gældmed og køber deres eget materiale tilbage i forarbejdet form, blot betydelig dyrere. Globalisering ødelægger alle tilbøjeligheder til selvforsyning og udvikling på egne præmisser. Globalisering har også været hensynsløs over for miljøet og for ressourcerne, som ikke er uudtømmelige. Dette udgør en trussel mod freden.
Se også: ATTAC ; deterriorialisering ; diversitet ; FTAA ; G15 ; global sikkerhedskontrol ; Globaliseringsrådet ; kapitalflugt ; kolonier ; migration ; mobilitet ; NAFTA ; nyliberalisme ; strukturel vold ; symbolanalyse ; United States Strategic Command / USSTRATCOM.

Litteratur

Avery, John: Towards A Sustainable Global Society.
Brandi Krigh, Tommy: Kina ændrer verdenshandlen : En kinesisk middelklasse på størrelse med USAs befolkning sætter nu for alvor sit præg på den globale varehandel. I: Ingeniøren, 2004:14 s. 10.
Burcharth, Martin: Det globale finanssystems forbundne kar : Schweiziske systemforskere ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich : Stefania Vitali, James Glattfelder og Stefano Battiston, har kortlagt et netværk af indbyrdes ejerforhold mellem klodens største banker og industrivirksomheder: The network of global corporate control. En afhængighed, som skaber en stor systemrisiko under finanskriser. I: Information, 26. oktober 2011.
Ege, Christian: Global ansvarlighed. I: Informations kronik, 05/24/2004.
Gorbatjov, Mikhael: Ny verdensorden. I: Politiken, 03/30.2002
Houmark Andersen, Ivar: Flertal nyder godt af globalisering : Verdensbanken anslår optimistiske tone i ny rapport om globalisering: 'Globalization, Growth and Powerty : Building an Inclusive World Economy', men det er der ingen grund til, mener seniorforsker Sten Folke fra det danske Center for Udviklingsforskning. I: Information, 12/06/2001.
I globaliseringens lys - en anden verdenshistorie / Geert A. Nielsen ; Flemming Olsen. - Århus : Systime, 2004. - 285 s.
Information for Social Change: Temanummer: Globalisation and Information. 2001/2002:14.
Jensen, Erik: Når du køber koncertbiletter støtter du George W. Bush. I: Politiken, 03/24/2004.
Milmo, Cahal: Høj pris for billige varer i Vesten. I: Information, 03/03/2004.
Multinationale selskaber. Politica, 1977:1 s. 9-181.
Olesen, Peter: Frihed er forbuden frugt. I: Informations kronik, 12/05/2003.
Vitus Harritshøj, Rune: Når globaliseringen tager arvesølvet. I: Information, 09/12/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page