købstad

Sted ellere stad, hvori der købes, drives handel og håndværk.
By, som i middelalderen var i besiddelse af visse særlige rettigheder og med lokal administration,
købstadprivilegium givet af lensherren eller kongen.
Købstæder kunne også være garnisonsbyer eksempelvis Fredericia, Hørsholm, København, Middelfart, Odder, Odense, Rønne,
Skanderborg, Slagelse, Varde, Viborg, Ålborg og Århus.
Købstadsprivigelier ophæves med kommunalreformen i 1970.
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser som følge af ændringerne i den kommunale styrelseslovgivning, 1969.
Se opslaget stad i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder bind 16 spalterne 545-722 og bind 17 spalterne 1-23.
Omtalt i Betænkning 161.
Se også: Landsby ; lokalhistorie ; Købstadsmuseet.

Litteratur

Lokaladministrationen i Danmark : oprindelse og historisk udvikling indtil 1970 : en oversigt.
/ : Harald Jørgensen. Rigsarkivet, Gad, 1985.; Administrationshistoriske studier, nr. 11)
Dansk købstadlovgivning i middelalderen. / : Grethe Jacobsen. I: Historie/Jyske Samlinger, 1991 s. 393- 439.
"Den Gamle By" i Aarhus : dens grundlæggelse og udvikling fra borgmestergaard til købstadsmuseum 1909-1945.
/ : Peter Holm. Th. Thrue, 1951.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page