eksport

Latin: Udførsel, samhandel, udenrigshandel, af handelsvarer, samt tjenesteydelser med eller som dobbeltanvendelsesteknologi, halvfabrikata, transithandel.
Dansk eksport registreres bl.a. af Danmarks Statistik.
Eksport er ikke lig med frihandel, men styres i høj grad politisk og i mindre grad etisk.
Blandt de varer der er underlagt eksportbegrænsninger og eksportkontrolregimer kan nævnes, kernevåben og dele til atomvåben, kernekraftteknologi, overvågningsudstyr, torturinstrumenter og strategiske råvarer.
Se også: American Danish Greenland Commission ; Australiengruppen ; bruttofaktorindkomst ; Civilkontoret ; COARM ; COCUM ; Code of conduct ; C-våben konventionen ; Eksportfremmerådet ; Eksportkontrolkredsen ; eksportkontrolsamarbejde ; eksportkredit ; Eksportkreditfonden ; Eksportkreditrådet ; eksportlicens ; eksporttilladelse ; eksporttold ; embargo ; Erhvervsfremmestyrelsen ; generalkonsulat ; gråzone ; handel ; handelsbalance ; Missile Technology Control Regime ; Nuclear Suppliers Group ; Udførselsbekendtgørelsen ; Wassenaar arrangementet ; økonomi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page