pris

Fransk, Latin: I økonomi: Den værdi der kræves af en kunde for varer og tjenesteydelser.
Også lovprisning: anprisning, ros, belønning.
Se også: Anprisning ; dekort ; dyrtid ; fastprissystemet ; handel ; kapitalsme ; kostpris ; monopol ; Monopolankenævnet ; Monopolrådet ; mål ; overpris ; penge ; Prisdirektoratet ; prisgivet ; prisindex ; Priskontrolrådet ; priskurant ; prisloft ; prisniveau ; prispolitik ; prisstop ; pristal ; Pristalsnævnet ; pristalsregulering ; pristilpasning ; profit ; rabat ; udsalg.

Litteratur

Forbrugerprisindeks
- http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks#prisberegner
A history of prices and wages in Denmark 1660-1800. / : Astrid Friis and Kristof Glamann.
Longmans, Green and Co. for the Institute of Economics and History, Copenhagen, 1958.
A history of prices and wages in Denmark 1660-1800: Volume 2. Prices and wages in Danish estate accounts. I-II. / : Dan H. Andersen et al. Schultz Grafisk , for the Price History Group at the Department of History, University of Copenhagen, 2004.
Leder: Det brændende spørgsmål om prisen. I: Information, 26. juli 2018.
Naturkatastrofer.
Maksimalpriser og -avancer samt Prisstop : udfærdiget i Tiden fra 1. September 1939 til 28. Februar 1942 . / : Prisdirektoratet, 1942.
Om Prislovgivningen. / : Kristian Sindballe. Prisdirektoratet, 1953.
Den overordentlige Kommission af 8. August 1914.
De overordentlige Foranstaltninger : Virksomheden i den overordentlige Kommission af 8. August 1914, Det staaende Landbrugsudvalg og Ernæringsraadet m.v. I-XVII, 1914-21.
Lov om Afvikling af de overordentlige Foranstaltninger trufne i Henhold til midlertidig Lov af 7. August 1914 om regulering af Priser paa Levnedsmidler og Varer og om Ophævelse af nævnte Lov : stadfæstet af H. M. Kong Christian X den 11. April 1919.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page