forbrug

Tysk: det at forbruge noget, hvad der forbruges.
I økonomi: Handel. Køb af varer og tjenesteydelser.
Overforbrug er det at bruge mere end nødvendigt, hvilket kan føre til gæld.
Forbrug kan være privat eller offentlig.
Det offentlige forbrug består, ifølge Danmarks Statistik, af den service, som det offentlige stiller til rådighed for befolkningen. Det er fx lægebehandling, skoleundervisning og politi. Det offentlige forbrug kan deles op i individuelt og kollektivt forbrug. Individuelt forbrug bruges af de enkelte borgere i samfundet. Det er fx lægebehandling og skoleundervisning. Kollektivt forbrug stilles derimod til rådighed for samfundet som helhed og omfatter fx politi, domstole og forsvar.
Det offentlige forbrug udgør kun ca. halvdelen af de samlede offentlige udgifter.
Privatforbrug nedsættes ved skatter som forbrugsafgifter, MOMS: meromsætningsafgift eller merværdiafgift, punktafgifter og told.
Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011. / : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2011.
Priserne i Danmark er fortsat højere end i sammenlignelige lande. I 2009 var de danske priser 12 pct. højere end gennemsnittet i sammenlignelige EU-lande, når der tages højde for forskelle i velstand, moms og afgifter. Især priserne på tjenesteydelser skiller sig ud. Her lå Danmark 14 pct. højere, mens priserne på varer lå 5 pct. højere.
En væsentlig del af prisforskellen mellem Danmark og EU-landene skyldes formentlig svagere konkurrence i Danmark. Når prisforskellen på tjenesteydelser er højere end for varer, kan det hænge sammen med, at tjenesteydelser er mindre udsat for konkurrence fra udlandet.
Se også: Dept. for Told- og Forbrugsafgifter ; Forbrugsafgiftsinspektoratet ; Forbrugerinformationen ; Forbrugerforum ; forbrugeroplysning ; forbrugerråd ; forbrugsundersøgelse ; Klagenævnet i henhold til Love om Midlertidige Forbrugsafgifter ; Nævnet vedrørende Forbrugsbegrænsende Foranstaltninger.
Se også: Globalisering ; overtræk.
Se tillige: Finansministeriet ; Forbrugerklagenævnet ; Forbrugerombudsmanden ; Forbrugerstyrelsen ;
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender ; Statens Husholdningsråd.

Litteratur

Offentlig produktion og produktivitet ; Nationalregnskab og offentlige finanser 2008-2014. / : Danmarks Statistik, 2016.
Det offentlige forbrug / : Danmarks Statistik, 2015.
Det var et skønt, kort øjeblik i menneskehedens historie - øjeblikket med høj vækst. / Jørgen Steen Nielsen. I: Information , 17. september 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page