virksomhed

Fortagsomhed, industri, virkeliggørelse.
Danake aktieselskaber registrerer bl.a. i Aktieselskabsregisteret.
Finansielle virksomheder
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, 2017
§ 5. I denne lov forstås ved:
1) Finansielle virksomheder:
a) Pengeinstitutter.
b) Realkreditinstitutter.
c) Fondsmæglerselskaber.
d) Investeringsforvaltningsselskaber.
e) Forsikringsselskaber.
2) Kreditinstitut: En virksomhed, hvis virksomhed består i at modtage indlån eller andre midler fra offentligheden, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning.
3) Investeringsselskab: En juridisk eller fysisk person, hvis virksomhed består i at yde investeringsservice.
5) Administrationsselskab: investeringsforvaltningsselskab.
6) Finansieringsinstitut: En virksomhed, der ikke er et kreditinstitut eller et fondsmæglerselskab, og hvis hovedvirksomhed består i at erhverve kapitalandele.
Bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag, 1982.
§ 1. Bekendtgørelsen er gældende for:
a) Alle virksomheder, der fremstiller og/ eller bearbejder papirvarer, tekstiler, tæpper, gummi, tobak eller sukker, eller som fremstiller stearinlys, tovværk, tagpap, asfalt eller tjære...
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 2019.
§ 2. 11) Listevirksomhed: De virksomheder, anlæg, aktiviteter og indretninger, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2.
Se også: Erhverv ; Selvstændige offentlige virksomheder ; virksomhedshistorie.

Litteratur

De gjorde Danmark større : de multinationale danske entreprenørfirmaer i krise og krig 1919-1947.
/ : Steen Andersen. Lindhardt og Ringhof, 2005.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page