apotek

Græsk: Forrådskammer.
1.Virksomhed, hvorfra lægemidler, medicin, tilberedes og forhandles.
2. Også mindre forråd eller beholdning af lægemidler, eksempelvis på et skib.
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed (Apotekerloven), 2016
§ 1. Apoteksvirksomhed må kun udøves i henhold til
1) apotekerbevilling, jf. kapitel 4,
2) bestemmelse om midlertidig drift, jf. § 19,
3) beslutning om oprettelse af sygehusapotek, jf. kapitel 11, eller
4) tilladelse til oprettelse af privat sygehusapotek, jf. kapitel 11 a.
Stk. 2. Apoteksvirksomhed må kun udøves fra apoteker og dertil knyttede veterinærafdelinger, apoteksfilialer, apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder.
Apotekers opgaver
§ 11. Bevilling til at drive apotek indebærer pligt til:
1) Forhandling af apoteksforbeholdte lægemidler til forbrugerne.
2) Forhandling af ikke-apoteksforbeholdte lægemidler ordineret efter recept til forbrugerne. Dette gælder dog ikke lægemidler til produktionsdyr.
3) Fremskaffelse og forhandling af magistrelle lægemidler, jf. § 11, nr. 1, i lov om lægemidler, jf. dog § 13, stk. 2. Dette gælder ikke fremskaffelse og forhandling af magistrelle lægemidler til produktionsdyr.
4) Information om lægemidler, herunder om priser på apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, samt om lægemiddelanvendelse og opbevaring af lægemidler til forbrugere, medicinalpersoner og myndigheder. Dette gælder dog ikke lægemidler til produktionsdyr.
5) Information til forbrugerne om eventuelle billigere substituerbare lægemidler, herunder om prisforskellen
6) Vejledning til forbrugere om indberetning af lægemiddelbivirkninger til Sundhedsstyrelsen og udlevering af indberetningsskema.
7) Modtagelse af medicinrester fra forbrugere med henblik på destruktion.
Lægemiddeldistribution i Danmark : Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsatte ekspertgruppe, 1974. ;Betænkning 725)
Den første egentlige lovgivning vedrørende det danske apotekervæsen var Christian V's forordning af 4. december 1672 om medicis og apotekere. Heri fastsloges følgende grundprincipper, der stadig er de bærende for apotekervæsenet i Danmark:
a) Adskillelsen af lægens og apotekerens erhverv,
b) bevillingssystemet,
c) apotekernes monopol på detailhandel med lægemidler,
d) den offentlige kontrol med apoteksdriften,
e) offentligt fastsatte (kontrollerede) lægemiddelpriser,
f) officielle forskrifter for lægemidlers sammensætning og kvalitet,
g) kvalifikationskrav til professionens udøvere.
Se også: Apotekerrådet ; Apotekervarenævnet ; Direktoratet for Apotekervæsenet ; Lægemiddelstyrelsen ; Sundhedsstyrelsen ; Voldgiftsnævnet Vedrørende Apoteksovertagelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782.
/ : Claus Seidelin. Gyldendal, 1915

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page