Kvinder for Fred på Østfyn: Tag den gryde af kog, 1983. Ukendt kunstner.

boykot

Kollektiv ikkevoldelig aktion, hvor en person eller en myndighed isoleres socialt, økonomisk eller politisk. Eksempelvis Venstres visnepolitik.
Navnet boykot stammer fra en forvalter på godset Lough Mask i greveskabet Mayo i Irland, kaptajn Charles Boycott.
Godset blev nærmest drevet med landarbejdere. Da disse i 1880 strejkede, erklærede deres fagforening, Landligaen, blokade. Som modtræk satte Boycott de få fæstere, der var på godset, ud. Da besluttede Landligaen at aktionere mod ham, men den advarede mod anvendelse af vold. I stedet for behandlede man Boycott som en spedalsk. Ingen måtte arbejde for ham, sælge eller købe af ham eller have nogen forbindelse med ham.
Resten af Boycotts folk forlod ham kort før høsten, således at han ikke kunne få kornet hjem fra de marker han havde forpagtet. Han søgte nu over hele Irland at få andre arbejdere, men uden resultat, selv om der var mange arbejdsløse i Irland. Også på andre områder var boykoten effektiv: Slagtere, bagere og købmænd ophørte med at sælge ham varer, landsbysmeden nægtede at sko hans heste, postbudet nægtede at besørge hans breve, selv jernbanen nægtede at fragte hans kreaturer til England.
Den engelske regering besluttede at hjælpe Boycott. I Nordirland tvangsudskrev den landarbejdere som under militærbevogtning sendes til Lough Mask, men for sent. Høsten rådnede op. Der blev iværksat en sekundær boykot over for strejkebryderne og soldaterne. Boycott gik fallit.
Boycott emigrerede med hjælp fra engelske godsejere til USA i foråret 1881, men vendte i 1883 tilbage til Irland, denne gang som en tilhænger af den irske sag. Noget som ville være utænkelig, hvis fagforeningerne havde anvendt vold.
Der er altså to former for boykot: primær boykot og sekundær boykot. Den primære boykot er direkte rettet mod modstanderen, mens den sekundære boykot er rettet mod tredjepart, for at få dem til at støtte boykotten.
Se også: Bandlysning ; blokade ; California Farm Workers union ; Cesar Chavez ; civil ulydighed ; embargo ; hizrat ; forbrugermagt ; Mahatma Gandhi ; miniralnægtelse ; Rosa Parks.

Litteratur

Burmeister, Mariana: Pengene tæller mere end holdninger : Danske antikrigsbevægelser opfordrer befolkningen til at boykotte udvalgte danske varer. Men danskerne går efter tilbud, viser erfaringerne. I: Information, 04/02/2003.
Boykot truer eksport for 9,3 milliarder kroner. I: Politiken, 01/31/2006.
Coca Cola boykot i New York. I: Arbejderen, 05/29/2004.
Theils, Lone: Britiske forfattere til kamp mod våbenhandel. I: Berlingske Tidende, 03/04/2006.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page