frihandel

Sammensat begreb af fri og handel. International handel uden toldrestriktioner, støtteordninger eller anden statslig indblanding.
Liberal økonmomisk handelspolitisk tese om, at lige behandling af indlandske og udenlandske varer og tjenesteydelser fremmer fred og globalisering.
Frihandelstanken opstår i kølvandet på napoleonskrigene, eksempelvis i Chartismen.
En moderne variant af frihandelstanken er fred gennem turisme.
Blandt fortalere for frihandel kan nævnes: Elihu Burritt, Richard Cobden, David Lloyd George, Mary Elizabeth Lease.
Blandt organisationer som går ind for frihandel kan nævnes AFTA, ALBA, APEC, ASEAN, Caribbean Community CARICOM / Caribbean Free Trade Association CARIFTA, ECOWAS, EFTA, EU, FTAA, Mercosur, NAFTA, Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater, WTO.
Se også: Frihandelsaftale ; frihandelsområde ; frihandelszone ; frihavn ; Investor-state dispute settlement - ISDS ; Lomé-aftalen ; protektionisme ; socialøkonomi ; TISA ; the Transatlantic Business Dialogue ; Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) ; United Nations Commission on International Trade Law.

Litteratur

Artikler i Information: - http://www.information.dk/organisation/isds Andersen, Christian: Frihandelsforhandlinger om ISDS sættes i bero efter protester: EU’s chef i forhandlingerne om en frihandelsaftale med USA er så bekymret over protesterne mod investorbeskyttelse (ISDS), at han nu indstiller forhandlingerne om en ISDS-aftale i tre måneder. Ngo’er ser det som en første sejr, mens industrien frygter, at forhandlingerne trækker i langdrag. I: Information, 01/22/2014. Bosanquet, Helen: Free Trade and Peace in the Nineteenth Century.
- Oslo : H. Aschenhough, 1924. - 151 s. ; Publications de l'Institut Nobel Norvegien tome VI).
Fredsgaard Sørensen, Jørn: Slip verdenshandlen fri. Det har de fattige lande brug for. I: Politiken, 09/30/2005.
Joachim Pohl, Kekeletso Mashigo, Alexis Nohen (2012). "Dispute settlement provisions in international investment agreements: A large sample survey", OECD Working Papers on International Investment, No. 2012/2, OECD Investment Division.
- http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2012_2.pdf
Klein, Naomi: Frihandel er krig. I: Information, 09/13/2003.
Lease, Mary Elizabeth: The Problem of Civilization Solved. 1895.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page