fred / peace

Retshistorisk er fred i gammel germansk ret og landskabslovene, den af retsorden skabte tillid af gensidig hensynstagen mellem mennesker. Fredsbrud betragtes som en forbrydelse, og den, der gør sig skyldig heri, sætter sig derved uden for freden, bliver fredløs og kan straffes.
Fred er i folkeretten normaltilstanden i international politik, hvorunder den melllemfolkelige samfærdsel og udvikling foregår uhindret.
Fred er en permanent social udviklingsproces, der har til formål at udvikle sikkerhed og sikre udvikling for det hele menneske og alle mennesker så de kan leve elsk-værdigt, i tillid og gensidig hensyntagen til hinanden. Fred indeholder positive og negative elementer: Negativ fred, pax, er fred forstået som blot fravær af krig; men ikke nødvendigvis fravær af krigsforberedelse, våbenproduktion og -handel; fravær af imperialisme, direkte vold, kulturel vold og strukturel vold.
Positiv fred, fredsskabelse, voldsreducering eller fredsstiftelse, opnås gennem eller ved afrustning, fredsbevarelse, fredshåndhævelse, civil - konfliktløsning, forsoning, fredsforskning, fredsundervisning, konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, militærnægtelse, omstilling og pacifisme af enkeltpersoner og grupper, fra 1815 organiseret i bevægelser og foreninger.
Fredsvenner søger gennem fredssagen at opbygge en fredskultur.
Fred er altså en ydre samfundsmæssig social proces og tilstand, men er også en indre, personlig tilstand: sjælefred.
Fred bruges eksempelvis i følgende sammenhænge:
Beskyttelse af privatlivets fred.
Ro på arbejdsmarkedet; arbejdsfred; social fred.
FN-dagen vedrørende kvinders rettigheder og international fred; international kvindedag (8. marts).
Princippet om land for fred; land for fred-princippet.
Aftale om social fred; aftale om borgfred; borgfredspagt.
Hvor der ikke er borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstande; samfundsfred; intern fred.
International fred og sikkerhed; mellemfolkelig fred og sikkerhed.
En varig fred for alle; en varig fred, hvor alle kan deltage.
Styrkelse af fred; fremme af fred.
Se også: Aidos ; aloha ; Agenda for Peace ; bofred ; bondefred ; byfred ; concord ; dar es salaam ; dødsfred ; edsöre ; frede ; fredfærdig ; fredegod ; fredeland ; fredelig ; fredemand ; fredfærdig ; fredhellig ; fredkær ; fredlyst ; fredrig ; fredsaftale ; fredsbrev ; fredsbøn ; fredsforskning ; fredsklokke ; fredskonference ; fredsmission ; fredsmuseum ; fredsomhed ; fredsommelig ; fredsopbyggelse ; fredspartiet ; fredspligt ; fredspris ; fredspolitik ; fredsproces ; fredsret ; fredsskat ; fredstelt ; fredstid ; fredstime ; fredstog ; fredstraktat ; fredsvagt ; fredsår ; fredszone ; fremtidsforskning ; frihandel ; frihed ; Gewaltfreiheit ; gudsfred ; gårdfred ; harmoni ; husfred ; identitet ; julefred ; kirkefred ; kongruens ; kvindefred ; mir ; mobilisering ; oliventræet ; paco ; peacekeeping ; salaam ; separatfred ; shalom ; skiben ; skibsfred ; sone ; tingsfred ; verdensfred.
Se på Internettet: Better World Links - 30,000 Links on Peace, Human Rights, Social Justice, Environment, etc.

Litteratur

Terp, Holger: Peace in Print.
History of Peace: Comp. from governmental records, official reports, treaties, conventions, peace conferences and arbitrations. / : Homer L. Boyle.
- Grand Rapids, Mich., History of peace publishing co, 1902.
- https://archive.org/details/historyofpeaceco00boylrich
Från Platon till Paf : citat om krigets vansinne och fredens nödvändighet, från Platon till Per Anders Fogelström. / : sammanställda av Åke Sandin och Tomas Magnusson.
- Kungälv : Pax Förlag, 1987.
Hönig, Fredrik: Världen utan krig. - Stockholm : Natur och kultur, 1958. - 145 s.
Galtung, Johan: Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict, Development and Civilization, - Olso : PRIO, 1996.
Klein, Jesper: Om fred. Lindhardt & Ringhof, 2003. - 129 s.
REFLECTIONS OF AFRICAN-AMERICAN PEACE LEADERS
Mellen Press has announced the publication of Reflections of African-American Peace Leaders 1898-1960s A Documentary History, edited by Marvin J. Berlowitz, Eric R. Jackson, and Nathan A. Long. Its chapters include African Americans and Anti-Imperialism: 1898-1920s, Peace without Justice: The 1930s and 1940s, and World War II and Its Aftermath: 1950s and 1960s.
Marvin Berlowitz is a faculty member of the Department of Educational Foundations in the College of Education at the University of Cincinnati, where he is also the director of the Urban Center for Peace Education and Research. Eric Jackson is a faculty member at Northern Kentucky University, in the Department of History and Geography, as well as within the Afro-American Studies program. Nathan Long serves as the assistant director of the Urban Center for Peace Education and Research.
Terp, Holger: Bevingede ord om fred og krig.
Thorsen, Nils: Hvordan mobiltelefoner kan skabe fred i verden. I: Politiken, 09/23/2008.
Øberg, Jan: Fremmer EU freden? Analyse, kritik og alternativer.
- København : Tænketanken NyAgenda, 2005. - 52 s. - ISBN : 87-990946-0-6


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page