fredsmuseum

Museum, hvor hovedvægten af udstillingsvirksomheden er at øge viden om fredskultur. Der vises eksempler på pacifisme, fredsbevægelser, deres historie og bestræbelser for at fremme konfliktløsning, nedrustning og modstand mod krig. Desuden vises materialer fra kampen for borgerrettigheder, civil ulydighed samt ikkevold og relaterede emner.
Det første fredsmuseum som blev oprettet er Internationales Friedensmuseum Luzern oprettet i 1902. Et andet af de tidlige fredsmusseer er Det første Internationale Anti-krigsmuseum i Berlin oprettet af Ernst Friedrich i 1925.
Bestræbelser for at få øget antallet af fredsmuseer verden over koordineres i the International Network of Peace Museums, der ledes af historikeren Peter van den Dungen, University of Bradford. Der er i 1998, ifølge FN, fredsmuseer i 16 lande: Belgien, Frankrig, Holland, Indien, Italien, Japan, Kenya, Nordirland, Norge, Storbritannien, Tyskland, USA, Uzbekistan og Østrig. The Japanese Network of Peace Museums udsender nyhedsbrevet Muse.
Se også: the Committee of Creating Women's War/Peace Museum.

Litteratur

Bennett, James Richard: Peace Movement Directory, North American Organizations, Programs, Museums and Memorials. 2001. - ISBN 0-7864-1006-X
Museums for Peace in Japan. I: Muse, 2003:9 s. [22-24].
The United Nations Publications on Peace Museums Worldvide.
- Genève : 1998.

Se på Internettet:
  1. England: the Peace Museum, Bradford
  2. Holland Museum voor Vrede en Geweldloosheid
  3. Japan: Kyoto Museum for World Peace - Ritsumeikan University ; the Japan Peace Museum, Tokio ; Okiwana Prefectural Peace Memorial Museum
  4. Tyskland: Friedensmuseum Nürnberg

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page