borgerkrig

Borgerkrig er et sammensat begreb bestående af begreberne (civile) borgere, autoritet og krig - altså krig indbyrdes mellem indbyggerne, myndigheder og eller militære grupper i en afgrænset, inter­nationalt anerkendt stat eller nation.
Hvor der er borgerkrig er den ingen demokrati og menneskerettigheder.
Efter anden verdenskrig har mange borgerkrige fundet sted i de tidligere kolonier, men reelt er der kun få rene borgerkrige: Kongekrigene i Danmark 1131-1182, Grevens fejde 1534-1536, den engelske 1642-1649, den amerikanske 1861-1865, Brasilien I (Canudos-krigen) 1893-1897, Brasilien II (Segunda Guerra Civil) 1893-1895, Chile 1891, Finland   1918, Somalia 1988-1994, Sudan 1955-1972 og 1983-2005 samt Algeriet 1992-2001.
Nogle borgerkrige, eksempelvis borgerkrigen i Sovjetunionen 1918-1921, Spanien 1936-1939 og Grækenland 1944-1949, er regionale eller internationale krige. Borgerkrigen i Libanon 1975-1990 er et eksempel på en konflikt der udvikler sig til en regional krig. Krigen i det for­henværende Jugoslavien 1991-1995 er ikke en borgerkrig, men en regional krig, fordi de løsrevne republikker Kroatien og Slovenien havde erklæret sig selvstændige inden kamphandlingerne begyndte.
Folkeretten beskæftiger sig stort set ikke med borgerkrige før efter anden verdenskrig.
Genevekonventionen fra 1949 er en nyskabelse i international ret: Første kapitel, artikel 3:

"Hvor der på en af De Høje Kontraherende Parters territori­um opstår en væbnet konflikt, der ikke er af international karakter, er enhver af de stridende parter forpligtet til som mindstemål at bringe følgende bestemmelser til anvendelse:

 1. Personer, der ikke deltager aktivt i fjendtlighederne, herunder medlemmer af de væbnede styrker, som har nedlagt våbnene, og personer, der er gjort ukampdygtige som følge af sygdom, sår, tilbageholdelse eller en hvilken som helst anden omstændighed, skal under alle forhold behandles humant. De må ikke gøres til genstand for mindre gunstig behandling som følge af race, farve, religion eller overbevisning, køn, fødsel, formue­omstændigheder eller noget som helst andet lignende forhold.
  I dette øjemed er og forbliver følgende handlinger til enhver tid og på ethvert sted forbudt i forhold til ovennævnte personer:
  1. vold mod liv og legeme, i særdeleshed mord under enhver form, lemlæstelse, grusom behandling og tortur;
  2. udtagelse af gidsler;
  3. krænkelser af den personlige værdighed, i særdeleshed ydmygende og nedværdigende behandling;
  4. domme, der ikke er afsagt af en behørigt konstitueret domstol, som yder alle de judicielle garantier, der betragtes som uundværlige af civiliserede folk, og henrettelser, der iværksættes uden en sådan domstols forudgående afgørelse.
 2. Sårede og syge skal opsamles og plejes"...
Se også: Armed Conflict Dataset ; beskidt krig ; Bondekrigen ; demokrati ; fattigdom ; human security ; humanitære aktioner ; kup ; oprør ; oprørs­diamanter ; regime ; revolution ; SOS Disparus ; standret ; State Failure Project ; sub-konventionelle krige.

Litteratur

Civil War in Developing Countries. I: Journal of Peace Research, 2002. s. 387-501.
The Causes of Civil War / Simeon Djankov ; Marta Reynal-Querol /
World Bank Policy Research Working Paper 4254, June 2007
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2007/06/15/000016406_20070615144341/Rendered/PDF/wps4254.pdf
Congo - Afriaks store krig. I: Kontakt, 2000:4.
Sørensen, Jens-Arne: Algeriets fortid har fået det hvide snit. I: Information, 11/29/2007.
Tin, Hjalte: A Typology of Civil Wars. DUPI, 1997. - ISSN 1397-3002.
Willum, Bjørn: Oliefirmaer betalte Sudan-krig. I: Information, 11/25/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page