Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Grækenland

Geografi: Grækenland er en demokratisk, sydøsteuropæisk   republik beliggende på Balkan med grænser til Albanien, Bulgarien, Makedonien og Tyrkiet og med kystlinje til Middelhavet. Kreta, Rhodos.
Atlas of Europe.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Karsten Friis Johansen: Den europæiske filosofis historie Bind 1. Antikken. Nyt Nordisk Forlag, 2007 - ISBN: 87-17-05308-0
Haandbog i den græske litteraturhistorie (1830). / Frederik Christian Petersen.
- http://archive.org/details/haandbogidengrs00petegoog
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Homer; en tidlig græsk digter, som tillægges de to epos Iliaden og Odysseen og de homeriske hymner.
Skafte Jensen, Minna : Homer gennem tiden : historie eller fiktion? - Museum Tusculanum, 1997 ; Studier fra sprog- og oldtidsforskning: 330, 1997.)
Skafte Jensen, Minna Homer og hans tilhørere: Iliaden og Odysseen. Gyldendal 1992.
Skafte Jensen, Minna The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory. - Copenhagen: Museum Tusculanum. 1980.
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Hellenistic Sculpture: A handbook. / : R.R.R. Smith.
- London: Thames & Hudson, Limited, 1991.
- https://archive.org/search.php?query=Hellenistic
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Tainiothiki tis Ellados (Athen) 1950 ff
- http://www.tainiothiki.gr/
Teater:
Comedies of Aristophanes (1910). / edited, translated and explained by Benjamin Bickley Rogers.
v. 1. The Acharnians ; The knights -- v. 2. The clouds ; The wasps -- v. 3. The peace ; The birds -- v. 4. Lysistrata ; The thesmophoriazusae -- v. 5 The frogs ; The ecclesiazusae -- v. 6. Plutus, with a translation of the Menaechmi of Plautus. From the Brittle Books digitization program at the Ohio State University Libraries.
- https://archive.org/details/ComediesOfAristophanesV.1
International organisering
Grækenland var medlem af Folkeforbundet og er medlem af EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Greece.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Greece.
Sydeuropa har stadig råd til våben : I flere sydeuropæiske lande modsvares de store nedskæringer på sociale ydelser ikke af tilsvarende besparelser på forsvarsbudgetterne. / Mads Frese. Lagt på information.dk 17. januar 2012 kl. 22:10. Bragt i den trykte udgave 18. januar 2012 på side 8 i 1. sektion.
Der er amerikanske kernevåben i Grækenland.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Munkerepublikken Athos.
Gelsted, Otto: Guder og helte. Græsk mytologi. Thanning & Appels forlag, 1964.
Sociale forhold:
Uddannelse: Astronomi, herunder Antikythera mekanismen ; filosofi
ATHENA, the Hellenic Arms Control Center
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Leder: Bastet og bundet. I: Arbejderen, 28. juni 2018.
Tyskland skummede fløden efter græsk krise. I: Arbejderen, 27. juni 2018.
Bankvæsen.
Økonomiske kriser: 1893. Gældskrisen 2010-.
Folkeafstemning om kreditorernes sparekrav 5. juli 2015.
Burcharth, Martin: Goldman Sachs vinder politisk magt i EU : Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs' europæiske magt vokser, og to af de nye europæiske ledere har tætte forbindelse til den. Men Goldman Sachs har været dybt involveret i spekulationer, der har været med til at skabe den finansielle krise, blandt andet gennem sit konsulentarbejde for den tidligere græske socialistiske regering. Lagt på information.dk 20. november 2011. Bragt i den trykte udgave 21. november 2011 på side 8 i 1. sektion.
NSA-dokumenter afslører dyb splid om Grækenland i Europa. / : Mette Rodgers. I: Innformation, 3. juli 2015.
Debt-hit Greece still spends billions on weapons, 2010.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer: Aluminium, asbest.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Produktion og eksport af medicin, skibe og våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page