universitet

Latin: En for højere, videnskabelig undervisning indrettet institution, hvor videnskabsmænd og undervisere har til opgave at drive videnskabelig forskning og uddanne studenter og akademikere. Danske universiteters hoveddfunktion har altid været at dække statens uddannelsesbehov. Universiteterne producerer administratorere, embedsmænd og politikere. Studenter immatrikuleres på et universitet, de og universitetets ansatte registreres i matrikler.
Det latinske begreb dækker over den tidlige udvikling af universiteter i Europa i middelalderen, mens begrebet akademi omfatter lærdomsudviklingen i det gamle Grækenland (Platon), Indien, Kina og Persien.
Med tiden udvides universiteterne. Geografi blev knyttet til teologi og naturvidenskaberne så som zoologi, botanik og geologi var oprindelig hjælpediscipliner for medicinstudiet.
Se også: Akkreditering ; Akkrediteringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1402 af 14. december 2009 om kriterier for universitets-uddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser ; Akkrediteringsinstitutionen eller Akkrediteringsrådet ; amerikanske universiteter ; Association of African Universities 1967-. ; auditorium ; bachelor- og kandidatuddannelser ; campus ; Danmarks Pædagogiske Universitet ; Danmarks Tekniske Universitet ; Danske Universiteter [organisation] ; datalogi ; dekan ; deltidsuddannelser ; doktor ; doktergrad ; ECTS (European Credit Transfer System) ; Eurostudent ; fakultek ; forskerdækning af undervisningen ; gruppeeksamen ; Grønlands universitet ; Göteborg Universitet ; institut ; International Alliances of Research Institutes ; International Association of Universities ; forskningsråd ; kandidat ; kollegium ; Københavns Universitet ; laboratorium ; lektie ; lektion ; lektor ; licentiat ; Linköpings universitet ; Lunds universitet ; Magisterforeningen ; professor ; rektor ; rektorkollegiet ; Roskilde Universitetscenter ; sektorforskningsinstitutter ; statsforskrivning ; studenterråd ; tilskudsfinansierede forskningsmidler ; Universitetsadministrationsudvalget af 1962 om de højere læreanstalter ; Universitetsloven: Bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 af lov om universiteter ; University Group on Defence Policy ; Uppsala universitet ; æresdoktor ; Aalborg Universitet ; Århus Universitet.

Litteratur

The International Handbook of Universities, 1959-.
International Association of Universities. 2015.
Global vejviser til Universiteter.
Betænkning om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation, I-II Universitetsadministrationsudvalget af 1962, 1964-1968. ; Betænkning, 365)
Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. /: Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page