grænse

Polsk: Hvor et stedområde slutter og et nyt begynder, eksempelvis amtsgrænse, statsgrænse.
Se også: Aldersgrænse ; Andelsbejrgenes Kristus ; bagatelgrænse ;  bekymringsgrænse ; border ballads ; cordon sanitaire ; eksklusiv økonomisk zone ; faggrænser ; fartgrænse ; Fort Europe ; fredsportal ; geografi ; grænsefred ; grænseflade ; grænsegendarmerie ; grænsehandel ; grænsemarch ; grænsekonflikt ; grænseoverskridende ; grænsepoliti ; grænseregioner ; grænseværdier ; Det Holstenske Grænsesgendarmeri 1839 ; horisont ; identitet ; jerntæppet ; karantæne ; knækgrænse ; mark ; mindretal ; nation ; nationalfølelse ; nationalisme ; opmærksomhedsgrænse ; sindelagsgrænse ; skovgrænse ; snegrænse ; sproggrænse ; støjgrænse ; sølimit ; terra nullius ; territorium ; tidbegrænset ; toldgrænse ; Toldgrænsekorpset ; trægrænse ; vagtværn ; visumregler ; øvre grænse.

Litteratur

Adgangsforment had: Vorherre og andre prædikanter har grænseproblemer. Georg Metz. I: Information, 24. juni 2016.
Forsker: Våbenindustri tjener stort på EU's grænsepolitik. / : Lise Møller Schilder, Jakop Espersen. I: Information, 4. august 2015.
Genes mix across borders more easily than folk tales . / : Debora MacKenzie. New Scientists, 6. February 2013.
Udenrigsministeriet: Bekendtgørelse af overenskomst af 20. juni 1986 med Forbundsrepublikken Tyskland om lettelse af passagen over den fælles grænse.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page