Avis / Newspapers / Journaux / Prensa / Tageszeitungen

Fransk: Efterretninger.
Dagblad som indeholder trykte nyheder, offentlige og private meddelser og artikler, samt reklamer.
Trykt publikation som udkommer minst fem gange om ugen. De kan være landsdækkende eller lokale provinsdagblade eller regionale dagblade.
Aviser er kendt i Kina og i Europa siden middelalderen.
Se også: Avisårbogen ; Censur ; Dagbladsnævnet ; Dagspressens Finansieringsinstitut ; Danske Dagblades Forening ; flyveblad ; kronik ; massemedier ; periodica ; pressefrihed / Mass media and freedom of the press ; Pressehistorisk Museum ; pressemeddelelse ; pressemøde ; Pressens militærmedarbejderforening ; Pressenævnet ; Tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut.

Litteratur

Blecher, George: Den amerikanske presses frygt og elendighed. I: Informations essay, 07/31/2004.
Bundgaard, Bente: USAs aviser går bodsgang. I: Berlingske Tidende, 08/15/2004.
Gyldne tider: i skyggen af Outze og Seidenfaden. / : Erik Nørgaard. Gyldendal. . 2. reviderede og udvidede udgave, 2006.
Handbuch der Weltpresse: Eine Darstellung des Zeitungswesens aller Länder. Band 2: Weltkatalog der Zeitungen. / : Deutschen Institut für Zeitungskunde, 1931-1970.
Jensen, Poul: Presse, penge og politik 1839-48 : Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København.
- Købehavs Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler, 1971. - 430 s.
Leder: Pressens blinde øje. I: Information, 10/06/2003.
Lilliputian Newspapers / : James D Henderson.
Achille J St Onge, 1936.
- https://archive.org/details/lilliputiannewsp008307mbp
Potter, Deborah Newspapers in America (2006).
- https://archive.org/details/NewspapersInAmerica
An account of newspapers in America: how they came to be, their importance in society and the famous American journalists that shaped the course of history.
[Børge] Outze - Reporter - Redaktør - Revser. / Ole Lange ; Alex Frank Larsen. Informations forlag, 2010.
Stolpe, P[eter] M[atthias]: Dagspressen i Danmark I-IV.
- Kjøbenhavn: Samfundet til den danske literaturs fremme, 1878-1882.
- http://www.archive.org/details/dagspressenidan00stolgoog
Hovedværket om tidlig dansk pressehistorie.
Sønderiis, Ebbe: Redaktører føler sig ikke ramte af kritik. I: Information, 11/18/2004.
Thomsen, Niels: Dagsbladskonkurrencen 1870-1970 : Politik, journalistik og økonomi i dansk dagpresses strukturudvikling. Universitetsforlaget i København, 1972. - 1114 s. - ISBN 87-505-0237-9
Valeur, Erik: Stop pressen.
- : Amanda, 1993. - 223 s. - ISBN 87-89537-25-4


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page