atom atom

censur

Latin: Autoriteters bedømmelse.
Hemmeligholdelse af information ved begrænsning i både pressefrihed og i ytringsretten.
En censors censur er en vigtig forudsætning for militarisme, krigspropaganda, efterretnings­virksomhed og krigsdeltagelse; dermed stats­magtens krav på borgernes absolutte politiske underkastelse.
Der skelnes mellem direkte censur; herunder forhåndscensur og indireke ofte frivillig censur. Forhåndscensur omfatter kriminalisering af ytringsretten, beslaglæggelse af aviser, tidsskrifter og andre publikationer, forhindring af udbringelse af censurerede publikationer og post samt ransagning og fængsling af politiske dissidenter.
Politikere begrænser embedsmænds ytringsret med mundkurve.
Ældre danske censursager er arkiveret i Generalkirke­inspektionskollegiet og i danske kancelli i Rigsarkivet.
Både krigsførende og neutrale lande indførte censur under første og anden verdenskrig, eksempelvis gennem den amerikanske the clear and present danger doctrine og the red scare fra 1919 og ved lukningen af nyhedsbureauet Journal des Archieves i august 1939.
Regeringserklæring om telegrafcensur 1939.
Natopnalsocialistiske tyske propagandafilm fra perioden 1933-1945 censureres af de allierede i 1945.
Postcensur indføres i Danmark under den kolde krig i form af ud­leveringsforbud mod breve med pacifistiske mærkater.
Under Vietnamkrigen censureres to numre af tidsskrifterne Politisk revy og Vietnamsolidaritet.
Blandt andre censurerede publikationer kan nævnes:
Felgenhauer, Paul [Anders Kempe]: Perspicillum Bellicum, 1671. Umeå University Library.
- http://rara.ub.umu.se/bookview/BookViewServlet/ipac/booklist.jsp?method=getListPage&listPage=17
Lampszus, Villiam: Der Menschenschlachthaus: BilderVom Kommenden Krieg, 1912.
Se også Ankenævnet for Filmcensuren ; Autodafe ; bandlysning ; berufverbot ; bibelforbud ; Bureau of Translations and Radical Publications - US Post Office Department ; Cabinet noir ; censurat ; filmcensur ; Filmsrådet ; freemuse ; Index librorum prohibitorum ; Information Awareness Office ; Kommitéen mod magtmisbrug og korruption i Danmark ; makulering ; Medieansvarsloven ; Medierådet ; mundkurvscirkulæret ; Pressenævnet ; sindelagskontrol ; skolecensur ; Statens Filmcensur ; taleforbud ; teatercensur ; Total Information Awareness ; US Office of Home Security ; Vorbehaltsfilme.

Litteratur

Index on censorship. 1982-.
http://www.indexoncensorship.org:80/index-on-censorship-mission-accomplished/
Iversen, Max: Forbudte bøger : To Aarhundredes beslaglagte og konfiskerede Værker : En annoteret Bibliografi.
- København : Kirschbaum-Jørgensens forlag, 1948. - 200 s.
Betænkning om filmcensur. Betænkning nr. 468, 1967.
Breum, Martin: Overgreb i Sudan. I: Information, 02/02/2004.
CIA forsøger at stoppe Irak-rapport. I: Information, 06/17/2004.
Coonan, Clifford: Kinesisk dissident sagsøger Yahoo! I: Information, 04/27/2007.
Facebook censurerer palæstinenserne. I: Arbejderen, 10. marts 2017.
Haugaard, Svend: Mærkatsagen. I: Pacifisten, 1955:4 s. 39.
How Israel Censors the Internet. / : USS Liberty Veterans Association, 2019.
- https://www.youtube.com/watch?v=gFV-JhoIZz8
Iversen, Mette: Internetcensur breder sig syd for Sahara. I: Politiken, 04/04/2007.
Krøyer, Kent: Ny afgørelse i IEEE-sagen. I: Ingeniøren, 05/14/2004.
Larsen, Leif: Presse med mundkurv. I: Håndslag, 2004:1 s. 24-30.
Mathiasen, Otto: Nægt militærtjeneste - i henhold til loven. I: Pacifisten, 1955: 2 s. 15.
McCarthy, Kieren: 2005: The year the US government undermined the internet.
McSmith, Andy: Anti-war song silenced [Alan Hull: Malvinas Melody]. I: New Statesman, 1983: 2741: s. 6.
Pedersen, Sune Christian: Brudte segl. Postovervågning, kommunikation og statsmagt under den danske enevælde, Post & Tele Museum, 2008. ; Skrifter fra Post & Tele Museum 7.
Reckmann, Thomas: Den moralsek filmcensur lever i bedste velgående. I: Politiken, 02/02/2009.
Søie Hansen, Thomas: Omfattende musikcensur i USA. I: Berlingske Tidende, 02/15/2006.
Traister, Rebecca: Making women's issues go away.
Udskrift af Østre Landsrets dombog for V. afdeling. I: Pacifisten, 1955:4 s. 39-40.
Weberg, Hans: Das sterben der pacifistischen Zeitschriften in Deutschland. I: Die Friedenswarthe, 1934:2 s. 80-81.
Wong, Ola: Googles censur [i Kina]. I: Politiken, 02/15/2006.
Åhlèn, Bengt: Ord mot ordningen : Farliga skrifter, bokbål och kätterprocesser i svensk censurhistorie. 1986. - ISBN 91-7324-275-6


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page