Den amerikanske præst og pacifist A. J. Mustes alternativ til den kolde krig, den tredje lejr, 1954.
Kilder: Muste, A. J. Den tredje lejr. I: Pacifistens kronik, 1954:4 s. 37-39 og: W.R.I.s Internationale kongres. I: Pacifistens kronik, 1954:5 s. 49-51.
Koldkrigspjece fra USA fra 1946

den kolde krig

Betegnelse for den især ideologiske, propagandamæssige og diplomatiske organiserede ufred eller international politik, der førtes mellem østblokken og vestblokken efter anden verdenskrigs afslutning 1946 frem til 1963. I denne periode med blokpolitik opbygges et nyt jerntæppe mellem øst og vest, hvorved økonimien militariseres i de berørte lande.
Udtrykket den kolde krig er oprindelig formuleret af den amerikanske journalist Walter Lippmann. I begyndelsen af den kolde krig opbyggedes både i NATO-landene og i Sovjetunionen et militært-industrielt kompleks, den nationale sikkerhedsstat, gennem militære politiske og økonomiske, alliancer og baser; general politisk enighed om udenrigspolitikken - eksempelvis trumandoktrinen, efterretningsnet, gigantiske atomare og konventionelle kaprustningsprogrammer - som i USA først udformes i dokument 68 fra National Security Council, underskrevet af daværende præsident Truman i april 1950.
Kernevåbendoktriner som Airborne Alert, MAD og NUTS udvikles for at opretholde en terrorbalance mellem øst og vest (statsterrorisme), samtidig med omfattende øvelser i anvendelse af kernevåben.
Efter 1956 træner det danske luftvåben i anvendelse af taktiske atomvåben.
Den kolde krigs periode var ikke ensbetydende med at der ikke var krige mellem deltagerne i de to blokke. Koreakrigen og Vietnamkrigen er de mest markante eksempler herpå.
Under den kolde krig var der i de vestlige lande en reaktionær hetz mod fredsduerne i fredsbevægelsen og mod socialister og kommunister, i USA anført af Kommiteen til efterforskning af uamerikansk virksomhed, etableret i 1938. I store dele af den kolde krig er de gamle pacifistiske, fredsbevægelser underdrejede som en følge af forfølgelse. Eksempelvis nægtede det danske postvæsen under den kolde krig at udbringe breve med pacifistiske klistermærker og danske fredsgrupper måtte ikke omtales i Danmarks Radio.
Alligevel opstår der nye fredsgrupper som the Women's Caravan of Peace (1958) og Kampagnen mod Atomvåben 1960. Cubakrisen, 1962-1963. Den kolde krig afsluttes med afspændingspolitikken fra midten af 1960'erne.
Danske kommunister og venstreorienterede udsættes for berufverbot af forsvars­ministeriet, selv om skiftende forsvarsministre fastholdt, at det ikke var lovligt for forsvaret at se bort fra politiske modstandere, 'alene ud fra medlemskab af et politisk parti'.
Under hele den kolde krig oprettes en række internationale og lokale kampagner mod atomvåben, specielt i forbindelse med supermagternes atmosfæriske atomvåbenforsøg som medførte store mængder af radioaktivt nedfald rundt over hele kloden.
Rumjuraen tager sin begyndelse efter opsendelsen af den første sovjetiske sputnik i 1957.
MAD-doktrinen afløses af det fleksible svar i håbet om at kunne begrænse en kernevåbenkrigs globale virkninger.
Efter NATOs dobbeltbeslutning i 1979 og Carter-doktrinen fra 1980, betegnes perioden fra 1980-1989 som den anden kolde krig, hvor faren for en global atomkrig ansås for reel: og folketingets alternative sikkerhedspotitiske flertal fører en fodnotepolitik, specielt vedrørende opstilling eller udstationering af nye amerikanske mellemdistance kernevåben i Europa. Nye våbensystemer og nye militærdoktriner udvikles. Både deep strike og FOFA udvikles og det samme gjorde alternativet NOD.
Fremmede ubåde sejler rundt i svensk territorialfarvand, specielt fra 1982 og fremefter. Ubådsaktiviteterne bliver genstand for fem svenske kommissionsundersøgelser efter den kolde krigs afslutning.
Den anden kolde krig medførte ny fremgang for internationale organisationer som CSCE, OSCE og fredsbevægelsen med dannelsen af nye organisationer som END og Nej til Atomvåben. Den kolde krigs kaprustning på atomvåbenområdet afsluttes for mellemdistance­atomvåbnenes vedkommende med underskrivelsen af INF-traktaten i 1987 efter at EMP-forskningen og atomisvinterteorien antydede, at anvendelse af kernevåben vil føre til langt værre konsekvenser end videnskabsmænd og politikere hidtil havde forestillet sig.
USA har beholdt mange af sine militære installationer og baser længe efter at den kolde krig sluttede.
Kampagnen mod Atomvåben: Eksistens, sommer 1965.
Truslen i Nord


Produktion: 'Skipper' J. C. Johansen, Køge Nærradio; Samarbejdskommiteen for fred og sikkerhed 1988. - 45 min.


Se også: AIC ; Airland Battle-doktrinen ; Autodafe ; Baruk-planen ; berufverbot ; BMEWS ; BOOB Attack ; Dansk Fredskonference ; Denver Intelligence Bureau ; DEW-line ; dommedagsfrygt ; FBI ; finlandisering ; Firmaet ; FN ; fredspræst ; Gladio ; glasnost ; guitarpoesi ; Helsinki-processen ; Hjemmeværnet ; Kommiteen til fremme af en uafhængig dansk udenrigspolitik ; Kongressen for kulturel frihed ; Ligaen for tolerance ; Moscow Trust Group ; Net Evaluation Subcommittee ; nødbegravelsespladser ; Operation Paperclip ; Vernon Partlow ; Peace Pilgrim ; PET-kommissionen ; Pressens militærmedarbejderforening ; US Radiation Exposure Compensation Act 1990 ; sameksistens ; terrorbalancen ; tysklandsproblemet ; Virksomhedshjemmeværnet og på Internettet: Aktuelle historiske projekter om NATO og WAPA foretages af Arkivet for National Sikkerhed, Center for sikkerhedsstudier og konfliktforskning i Zurich, og Instituttet for militære studier i Wien, i samarbejde med Kold krigs historie projektet.

Litteratur

Tidsskriftet Frit Danmark i den relevante periode.
Mariager, Rasmus: Anglocentrisme og Amerikacentrisme : Britisk og amerikansk historieskrivning om den kolde krigs første år. I: Historisk tidsskrift, 2003:2 s. 404-429.
Borring Olesen, Thorsten: Danmark og den kolde krig - set gennem de sidste elleve års forskning.
I: Historie Århus, 1995:1 s. 233-260.
"Consultation is Presidential Business" : Secret Understandings on the Use of Nuclear Weapons, 1950-1974
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 159
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB159/index.htm
Elektronisk fuldtekst arkiv.


DIIS: Danmark under den kolde krig : Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, I-IV. - København : Dansk Institut for Internationale Studier, 2005.
Se også PET-kommissionens rapport.
Encyclopaedia Of World Politics. Edited, revised and enlarged by Peter Campbell. - London : Faber and Faber, 1950.
Air Force Special Film Project 416,"Power of Decision" - U.S. Air Force. Air Photographic and Charting Service, 1958.
National Security Archive : Washington, DC, February 19, 2011 - "The Power of Decision" may be the first (and perhaps the only) U.S. government film depicting the Cold War nightmare of a U.S.-Soviet nuclear conflict. The U.S. Air Force produced it during 1956-1957 at the request of the Strategic Air Command. Unseen for years and made public for the first time by the National Security Archive, the film depicts the U.S. Air Force's implementation of war plan "Quick Strike" in response to a Soviet surprise attack against the United States and European and East Asian allies. By the end of the film, after the Air Force launches a massive bomber-missile "double-punch," millions of Americans, Russians, Europeans, and Japanese are dead.
Gamle Danmark : Paul Hammerichs Danmarkskrønike 1945-1975 DVD, I-X, DR TV, 1983-1984, 2007
The Arms Race or the Human Race. Erik Bernstorff ; Erik Philipsen. 1986 ; The Danish Peace Academy. 2010. - 218 pp.


All-Source Intelligence Report finds US-Soviet Nuclear Relations on "Hair Trigger" in 1983
Alert Air Force General acted "out of instinct, not informed guidance" to Stop Escalation of the Crisis
President Reagan: "Really Scary"
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 533
Edited by Nate Jones, Tom Blanton, and Lauren Harper
Washington D.C., October 24, 2015 - The newly released Soviet "War Scare" report - previously classified "TOP SECRET UMBRA GAMMA WNINTEL NOFORN NOCONTRACT ORCON" and published today after a 12-year fight by the National Security Archive - reveals that the 1983 War Scare was real. According to the President's Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB), the United States "may have inadvertently placed our relations with the Soviet Union on a hair trigger" during the 1983 NATO nuclear release exercise, Able Archer 83.
Policymakers, and now historians have had vehement disagreements about the War Scare, leading some to describe the debate as "an echo chamber of inadequate research and misguided analysis," and the CIA itself to downplay the danger in its 1984 review. This newly declassified PFIAB document, however, provides the strongest evidence to date that the danger of the War Scare was real, as the only study written with access to all US intelligence files on US/NATO actions and the Soviet response in the fall of 1983.
Auken, Svend: Jeg fortryder ikke fodnoterne. I: Berlingske Tidendes kronik, 07/11/2005.
Blüdnikow, Bent: Er der fejet noget ind under jerntæppet?
I: Berlingske Tidende, 06/30/2005.
Branner, Hans: Var Danmark et loyalt NATO-medlem? I: Berlingske Tidendes kronik, 09/14/2005.
Brzezinski, Matthew: Kapløb Om rummet : Rumfart under Den kolde Krig.
/ Red moon rising : Sputnik and the Hidden Rivalries That Ignited the Space Age.
- Odense : TV2, 2007. - 364 s. - ISBN: 9788792121400
Davidsen-Nielsen, Hans: Gamle SF'ere oprørte over
koldkrigsrapport
. I: Politiken, 08/14/2005.
Drachmann, Hans: Rapport om den kolde krig ændres. I: Politiken, 09/18/2005.
Dragsdahl, Jørgen: Dansk udenrigspolitiks hulemand er ikke væk. I: Information, 12/01/2005.
Dragsdahl, Jørgen: Den danske elite beskytter sig selv med hjælp fra DIIS-rapporten. I: Information, 09/20/2005.
Dragsdahl, Jørgen: Gensyn med den Kolde Krig. I: Berlingske Tidendes kronik, 07/15/2005.
Fodnotepolitik skadede ikke dansk sikkerhed [sic]. / Kristian Klarskov ; Mathias Seidelin. I: Politiken, 07/05/2005.
New book combines Soviet and U.S. transcripts of highest-level meetings that ended the Cold War
Gorbachev offered arms race in reverse; Reagan recommended quiet on human rights; Bush sounded very encouraging in 1987 but the 1989 pause interrupted progress
The Last Superpower Summits publishes virtually every word Reagan, Gorbachev and Bush said to each other from 1985 through 1991
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 573
Washington D.C., December 18, 2016 – Previously secret transcripts of the summit meetings between Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev from 1985 to 1988, and then George H.W. Bush with Gorbachev from 1989 through 1991, show the Soviet leader pursuing an arms race in reverse, Reagan recommending quiet dialogue on human rights, and Bush seeking new nuclear weapons before coming around to cuts at the end, according to a new book published this month by the National Security Archive and Central European University Press.
The culmination of 20 years of research, The Last Superpower Summits: Gorbachev, Reagan, and Bush: The Conversations that Ended the Cold War amasses for the first time in print virtually every word the Soviet and U.S. leaders said to each other in their summits from 1985 to 1991. The authors, Svetlana Savranskaya and Thomas Blanton of the National Security Archive, obtained these formerly Secret and Top Secret transcripts through the Freedom of Information Act in the U.S., from the Gorbachev Foundation and the State Archive of the Russian Federation in Moscow, and from the personal donation of Gorbachev adviser Anatoly Chernyaev.
The book combines the summit transcripts with key declassified preparatory and after-action documents from both sides to create a unique interactive documentary record of these historic highest-level talks – conversations that ended the Cold War. The authors argue, in contextual essays on each summit and in detailed headnotes for each document, that the summits fueled a process of learning on both sides. Geneva 1985 and Reykjavik 1986 reduced Moscow’s sense of threat and unleashed Reagan’s inner abolitionist. Malta 1989 and Washington 1990 helped dampen any superpower sparks that might have flown in a time of revolutionary change in Eastern Europe, set off by Gorbachev and by Eastern Europeans including Polish Solidarity, dissidents, and reform Communists.
Gregersen, Jens: Var verden på randen af atomkrig i 1983?
I: Berlingske Tidendes kronik, 07/28/2005.
Menneskeretsdomstolen har afvist professor Bent Jensens koldkrigssag : Det lykkedes ikke for professor emeritus i koldkrigshistorie Bent Jensen at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at realitetsbehandle en klage over Højesteretsdommen fra juni 2015, hvor han blev dømt for ærekrænkende beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl. / : Ulrik Dahlin ; Niels Ivar Larsen. I: Information, 16. maj 2018.
'Sagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen begyndte med en anklagende artikel i Jyllands-Posten i 2007. Nu er den ovre, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afvist at behandle Jensens klage over Højesterets dom.'
Møller, Morten: Mogens Fog : En biografi. Gyldendal, 2009. - 490+335 s.
Petersen, Niolaj: Koldkrigskrigen. I: Politikens kronik, 01/10/2006.
Ritzaus Bureau: Strid om danske ubåde i svensk skærgård. I: Berlingske Tidende, 07/08/2005.
Tunander, Ola: Vestlige ubåde opererede i Sverige. I: Berlingske Tidende, 08/25/2005.

Agreement and secret annex: co-operation regarding atomic energy information between parties to North Atlantic Treaty Organisation. FO93/1/559 1956
King's College London
Liddell Hart Centre for Military Archives
Nuclear History Database
Records held at the Public Record Office Kew
Foreign Office records:
FO93 Protocols of treaties, 1695-1993
http://www.kcl.ac.uk/lhcma/pro/p-fo093.htm
Akzim, Benjamin: New States and Internatonal Organizations.
- Paris : UNESCO ; International Political Science Association, 1955. - 200 s.
Aldrig mere Krig: Kan vi undgaa den 3. Verdenskrig? / red. Arne Jørgensen ; Pries Nielsen.
- [Skive] : Skives Folkeblads bogtrykkeri, 1952, 12 s.
Anglo-American Strategic Air Power : Co-operation in the Cold War and Beyond. / : Group Capt Christopher Finn, RAF ; Lt Col Paul D. Berg, USAF Air & Space Power Journal - Winter 2004
- http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj04/win04/finn.html
Converse, Elliott Vanveltner: Rearming for the Cold War, 1945-1960 / : Elliott V. Converse III.
- Washington, D.C.: Historical Office, Office of the Secretary of Defense. 2012. - 784 s.
; History of acquisition in the Department of Defense ; v. 1).
- http://history.defense.gov/resources/OSDHO-Acquisition-Series-Vol1.pdf
Dahlin, Ulrik: Dragsdahl vandt den (foreløbig) sidste runde. I: Information, 4. juni 2015.
Davidsen-Nielsen, Hans: Historien, der kom ind fra kulden. I: Jyllands-Posten, 08/25/2002.
DoD Announces Installation Realignment in Germany. July 29, 2005.
Dragsdal, Jørgen: Blüdnikov fordærver debatten. I: Information, 4. september 2015.
Dragsdahl, Jørgen: Nye dokumenter: Verden tæt på atomkrig i 1983. I: Information, 11/11/2003.
Fulbright, James William: The Arrogance of Power. 1967.
GAO: Solid Rocket Motors: Loss of Oxidizer Production Necessitates Emergency Procedures, 1988.
- http://gao.gov/assets/220/210821.pdf
Hagelin, Björn: Kritiken av säkerhetspolitiska kritiker : ett forsök at skriva om Sveriges historie. I: Internasjonal politikk, 2005:4 s. 437-444.
Hallgaaard Christensen, Peter: Da brobygningspolitikken trådte vande : Sikkerhedspolitiske metaforer 1945-49.
I: 1066:2003:3 s. 24-34.
I tillid og varm sympati : dansk-britiske forbindelser og USA under den tidlige kolde krig. / : Rasmus Mariager. Museum Tusculanum, 2006.
Intervention and Exploitation: US and UK Government International Actions Since 1945
http://www.us-uk-interventions.org/index.html
Isserman, Maurice: If I Had A Hammer… : The Death of the Old Left and the Birth of the New Left.
1987. - ISBN 0-465-03197-8.
Johansen, Sámal Tróndur Finsson: Færøerne under den kolde krig : de militære installationer.
http://www.logting.fo/logtingsmal/Logtingmal99/Ymist%20tilfar/Kalda%20kriggid.stfj.htm
Kjølbye, Marie Louise: Forskningscenter sendt til Gulag. I: Information, 11/13/2003.
Liljegren, Jens: Weekendavisen og opgøret med venstrefløjen. 2002?.
Manden der reddede verden : en beretning fra den kolde krig. / : Øjvind Kyrø. People's Press, 2013.
Om begivenhederne i 1983 på den sovjetiske varslingsstation Serpukhov-15 hvor der kom gentagne alarmer om et amerikansk atomangreb og om obersten Stanislav Petrov der bevidst undlod at reagere. En handling der siden viste sig at have reddet verden fra et atomragnarok.
National Security Archive Update, August 18, 2006
How Many and Where Were the Nukes?
What the U.S. Government No Longer Wants You to Know about Nuclear Weapons During the Cold War National Security Archive Electronic Briefing Book No. 197
National Security Archive Update, November 16, 2010
Cold War Air Defense Relied on Widespread Dispersal of Nuclear Weapons, Declassified Documents Show.
Nyholm, Sidsel: Bent Jensen får koldkrigspenge. I: Information, 06/09/2004.
Report on the Communist "peace" offensive; a campaign to disarm and defeat the United States, April 1, 1951.
- Washington, D. C.: Committee on Un-American Activities, U. S. House of Representatives, 1951. - 166 s.
Ritzaus Bureau: Venstreorienterede udsat for berufverbot. I: Information, 10/26/2004.
Rohleder, Niels: Historikere strides om Den kolde Krig. I: Information, 06/21/2003.
Second Interim Report on Nuclear Weapons in Europe : a report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate / prepared by the North Atlantic Assembly's Special Committee on Nuclear Weapons in Europe : North Atlantic Assembly. Special Committee on Nuclear Weapons in Europe. - Washington : U.S. G.P.O., 1983. - xiii, 64 s.
Thoft, Jens: På vej mod ny kold krig : Nogle elementer til forståelse af oprustningen. I: Information, 12/28/1979.
Trænet til atomkrig. / Thomas Berndt ; Peter Nyholm. I: Berlingske Tidende, 11/21/2004.
U.S. Cold War Nuclear Target Lists Declassified for First Time
According to 1956 Plan, H-Bombs were to be Used Against Priority "Air Power" Targets in the Soviet Union, China, and Eastern Europe
Major Cities in Soviet Bloc, Including East Berlin, Were High Priorities in "Systematic Destruction" for Atomic Bombings
Plans to Target People ("Population") Violated International Legal Norms
SAC Wanted a 60 Megaton Bomb, Equivalent to over 4,000 Hiroshima Atomic Weapons
National Security Archive Electronic Briefing Book No. 538. / : Edited by William Burr, 2015.
Wittner, Lawrence S.: Did Reagan's Military Build-Up Really Lead to Victory in the Cold War?
Wittner, Lawrence S.: Adlai Stevenson Had a Peace Proposal ... Shouldn't Democrats Today?
Wivel, Peter: Nazister skabte ny vesttysk efterretningstjeneste. I: Politiken, 07/18/2010.
Wolfe, Alan: The Rise and Fall of the 'Soviet Treat' : Domistic Sources of the Cold War Consensus.
- ISBN 0-89758-019-2
Worthy, William: Beskyldningernes Tidsalder. I: Jyllands-Postens kronik, 19/09/1952


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page