- I Europa var det forbudt at spise mennesker -
- Hvorfor blev de da slagtet?
/ - In Europe, it was forbidden to eat people -
- Why then did they become slaughtered?
Stormagternes Fredsforsikring er undervejs. Anton Hansen, © Arbejdermuseet
Kort før Krigens Udbrud indeholdt Bladene Stormagternes
Forsikringer om, at de kun vilde Fred.

Stormagternes Fredsforsikring er undervejs
Anton Hansen, Ravnen 1914
© Arbejdermuseet

første verdenskrig ; The First World War

Navn på hovedsagelig europæisk, amerikansk stormagtskrig i perioden 1914-1918.
Første verdenskrig var et resultat af de europæiske stormagters politik, kaprustning og imperialisme fra den fransk-tyske krig i 1870-1871 og fremefter. Første verdenskrig fortsætter i mellemkrigsårene som kulminerer i anden verdenskrig. Anden socialistiske Internationale skydes i sænk med mordet på Jean Jeaurès i 1914 og social­demokraters efterfølgende accept af ministerposter og stemmen for finans­love og krigsbevillinger. De stuerene socialdemokratier medførte en radika­lisering af store dele af arbejder­bevægelsens anarkistiske og syndikalistiske retninger.
Krigsdeltagelse sikres gennem massiv nationalistisk propaganda, opbygning af fjendebilleder ): jerntæpper og forfølgelse af politiske modstandere, pacifister og militær­nægtere.
Name of mainly European, American Great Powers war in the period 1914-1918.
The First World War was a result of the great European powers policy, armament and imperialism from the Franco-Prussian War of 1870-1871 and onwards. The First World War continueed during the interwar period culminating in World War II.
The Second Socialist International is pushed into the ground with the murder of Jean Jeaurès in 1914 and the socialists subsequent acceptance of ministerial posts and the voice of budgets and war appropriations.
The accepted social democrats led to a radicalization of large parts of the labor movement in anarchist and syndicalist directions.
The War Participation is ensured through massive nationalist propaganda, construction of enemy images: iron curtains and persecution of political opponents, pacifists and conscientious objectors.
During the World War legislating of the right to conscientious objection in the UK and in Denmark is introduced after a long series of conscientious objector cases.
Prisoners of war were placed in concentration camps. Repatriation of them took place often several years after the war.
Repatriation of Prisoners of War was organized by the Norwegian High Commissioner for Refugees in the League of Nations, Fritjof Nansen.
The allied peace terms dictated in the Treaty of Versailles, is published in the introduction to the Covenant of League of Nations.:
Deltagerlande i første verdenskrig / Participating countries in the First World War.
Under første verdenskrig lovgives der om ret til militærnægtelse i Storbritannien og i Danmark efter en lang række militærnægtersager.
Krigsfanger anbringes i koncentrations­lejre. Hjemsendelsen af dem skete ofte flere år efter verdenskrigen.
Hjemsendelse af krigsfanger organiseres af den norske højkommisær for flygtninge i Folkeforbundet, Fritjof Nansen. De allieredes fredsbetingelser dikteres i Versaillestraktaten, i hvis indledning Folkeforbundspagten er publiceret.
Se også; ABC-staterne ; Aldrig mere Krig ; Victor Adler ; American Peace Society ; American School Peace League ; American Union Against Militarism ; the Anti-Enlistment League ; Werner Bergengrüen ; Harold Bing ; biologiske (mikrobiologiske) våben ; borgfred ; Tom Brown ; Bund Neues Vaterland für den Weltfrieden ; Nicholas Murray Butler ; George Butterworth ; Centralkommittén för kvinnornas fredsmöten ; Pierre Ceresole ; Georges Clemenceau ; Collegiate Anti-Militarism League ; Comitee of Imperial Defense ; US Council of National Defense ; Helen Crawfurd ; dadaisme ; Henry Wadsworth Longfellow Dana ; Danske Kvinders Fredskæde ; Eugene Victor Debs ; desertering ; Deutscher Flotteverein ; Emergency Peace Federation ; den Europæiske koncert ; Fabian Society ; fascisme ; Emil Flusser ; folkedrab ; hesteeksport ; fotomontage ; Henry Ford ; fredsfrygt ; fredspanik ; Alfred Hermann Fried ; Andreas Fritzner ; David Lloyd George ; giftkrig ; Richard Grelling ; Grotius Society ; gullaschbaroner ; Anton Hansen ; Keir Hardie ; Eric Heckel ; Zeth Höglund ; ingenmandsland ; jazz ; jerntæppet ; julevåbenhvile ; kapervæsen ; kemiske våben ; krigsmodstander ; Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed ; krigsskadeerstatning ; Landsforeningen for konsekvente Antimilitarister ; Andreas Latzko ; the League to Enforce Peace ; Jean Longuet ; Rosa Luxemburg ; Frans Masereel ; maskot ; militærknæk ; National Council for the Prevention of War ; UK National Service League ; No Conscription Council ; No Conscription Fellowship ; Pavus ; plakat ; planøkonomi ; radio ; Hugh Richardson ; Helge Rode ; Ove Rode ; Otto Roth ; Bertrand Russell ; Carl Sandburg ; David Simonsen ; skyttegrav ; Socialdemokratisk Ungdomsforbund ; la Société d'études documentaires et critiques sur les origines de la guerre ; Societé Française des Torpilles Whitehead ; Joel Stone ; Edward A. Steiner ; Stormklockan-affæren ; søminer ; Sønderjylland ; Ernst Toller ; André Trocmé ; tvangslån ; the Union of Democratic Control ; Félix Vallotton ; veteraner ; Wienerbørn ; Woodrow Wilson ; the Women's Peace Army ; the Womens' Peace Party ; Sir Basil Zaharoff ; Jeppe Aakjær.

Litteratur

History of the Great War. Based on Official Documents. Medical Services. Diseases of the War: Medical Services: General History, I-II.
Volume I. / : Major General Sir William Grant Macpherson et al..
- London : His Majesty's Stationery Office, 1922-1923.
- https://archive.org/details/medicalservicesd01macpuoft
- https://archive.org/details/medicalservicesd02macp

Fredsakademiets læseplan til første verdenskrig.
Words at War : the World War : Propaganda Pamphlets Collection M-115: Series 2.
Arkivregistranten lister et par hundrede samtidige pjecer om første verdenskrig.
Die Friedens-Warte, 1915.
Hansen, Peter Mikael: Militærvægring 1849-1917.
Curie, Marie: La radiologie et la guerre.
- Paris : Librairie Félix Alcan, 1921. - 194 s.
- http://archive.org/details/laradiologieetla00curi
Jacobsen, Hans A.: Sønderjyder ved Vestfronten. I: Historie Århus, 2000:1 s. 116-124.
Jürgs, Michael: Den lille Fred i Den store Krig : De meniges julevåbenhvile på vestfronten under første verdenskrig. Borgen, 2004. - 290 s. - ISBN 87-21-02387-5
Lehmann-Rußbüldt, Otto: Rustningsindustriens blodige Internationale.
- Københan : Fremad, 1933.
Et af hovedværkerne om den internationale våbenhandel før, under og efter første verdenskrig.
Official diplomatic documents relating to the outbreak of the European war, with photographic reproductions of official editions of the documents (Blue, White, Yellow, etc., books) (1916).
http://www.archive.org/details/officialdiplomat00mach
Amnesty and Pardon for Political Prisoners. / : United States Congress. Senate. Committee on the Judiciary, Thomas Sterling - Washington : Govt. print. off., 1921. - 213 pp. ; Including WWI Draft cases, Convictions, Date of sentence and Judgment s. 107 ff.).
- http://archive.org/details/amnestyandpardo00stergoog
Kongressen giver i 1920 amnesti for politiske forbrydelser begået i USA i forbindelse med verdenskrigen. Alle kendte militærnægtersager og deres domme er registreret heri.
Terp, Holger: Danske Kvinders Fredskæde og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds historie i perioden 1915-1924.
Terp, Holger: Første verdenskrigs sange: Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi. Juni 2014.
Terp, Holger: World War One Songs: Collected and documented by Holger Terp, The Danish Peace Academy. July 2014.
The U.S. Military and the Influenza Pandemic of 19181919. / : Carol R. Byerly. Public Health Reports 2010 Supplement 3 Volume 125.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862337/
Verdenskrigen paa nært hold; Krigskroniker fra Politiken.
- København, Erslev & Hasselbalch, 1915.
- - http://archive.org/details/verdenskrigenpaa00kirk


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page