Lenin, V. I.: Religionen, 1932

religion

Latin: religare: at binde sammen.
Der findes ingen almenkendte definationer af begrebet religion.
Mennesker drives af en trang til indre fred og tryghed samt nysgerrighed omkring livets mysterier, som fører til religiøs spekulation over svar og søgen efter vejen til indre fred. Tankesystemer opbygges og binder mennesker sammen omkring riter og traditioner i religiøse institutioner, hvor troende underlægges gruppepres. Sådanne systemer bliver kulturbærende for samfund. Fælles træk for religiøse institutioner er troen på en magt, som er større end det enkelte menneske, f.eks. en åndetro eller tro på en skaber, en Gud. Sådan tro kan styres, udlægges og retfærdiggøres af magthavere og teologer; hvorved en dogmatik opstår.
Religion søges udbredt til ikketroende eller anderledes troende gennem mission af missionærer, til tider knyttet til truslen om døden.
Et kyskhedsløfte er et af religiøse grunde aflagt løfte om livsvarig afholdenhed i kønslig henseende.
Utugtighed bestemmes af religiøse, patriakalske synspunkter.
Religion bruges også systematisk i bevidst udbredelse af krigspropaganda og førføgelse af anderledes tænkende. Under f.eks. Kejserkrigen forkyndte den danske gejstelighed krigspropaganda i kirkerne.
Den personlige oplevelse af en mystisk kontakt af en ikkefysisk karakter fra en åndelig dimension omtales af mystikere i alle religioner. Sådanne kontakter synes uanset evt. tilknytning til en religiøs institution, at indeholde samstemmende "sandheder", som jvnf. f.eks. Søren Kierkegaard er i modstrid med almindelige menneskelige antagelser, men som for den enkelte, som har haft oplevelsen, står som urokkelige sandheder. Sådanne mennesker forfølges historisk af de institutionelle religioner (f.eks. Kristendom, Islam eller Mosaisik tro) som kættere, f.eks. var Jesus en kætter, som idømtes dødstraf af jøderne, mens han fik guddommelig status for kristne, og blev profet for muslimer.
The Dead Sea scrolls deciption / Bedrageriet med Dødehavsrullerne. / : Michael Baigent og Richard Leigh ; oversat af Leif Jørgensen. Bazar, 2006.
Om fundet af Qumran-rullerne 1947-1956.
- https://archive.org/search.php?query=Dead%20Sea%20scrolls
The Dead Sea Scrolls [Complete English Translation].
- https://archive.org/details/pdfy-Uy_BZ_QGsaLiJ4Zs
Se også: Abbed ; abbedi ; absolution ; accidens ; advent ; adventisme ; afgud ; afgudsbilleder ; aflad ; agape ; ahisma ; Alister Hardy Foundation ; allegori ; almisse ; amulet ; anger ; apokalypse; apokalyptisk ; apokalyptiker ; apologet ; apostasere ; apostasi ; apostat ; apostel ; apostolat ; apostolicimus ; apostolisk ; apoheose ; arne ; arvesynd ; askese ; ashram ; atheisme ;
Bahaisme ; bandlysning ; baptisme ; barde ; barmhjertighed ; barnetro ; Bartholomæus-natten ; bede ; bededag ; bededagsforordninger ; bedehus ; befrielsesteologi ; Beginer ; bekendelse ; Bekendelseskirken ; besværgelse ; besættelse ; bibelforbud ; bibliolatri ; biblist ; biblistik ; bibelven ; biskop ; blasfemi ; bod ; bodfærdige ; Bondekrigen ; buddhisme ; bøn ; bønnemøde ;
calvinisme ; Church Peace Mission ; Church Peace Union ; credo ; cæsareopapisme ;
Dailai Lama ; dansemani / Tanswut (dansesyge), eksempelvis danseplagen i Strasbourg 1518 ; dansk religion ; de danske ungdomsforeninger ; daoisme ; deterriorialisering ; deisme ; dekan ; diakon ; the Diggers ; dissenters ; dissidenter ; dogmatisme ; dogme ; dogmehistorie ; dommedag ; domkirke ; domskapitel ; druide ; dualisme ; dæmon ; dæmonologi ; dåb ; dåbsbekendelse ;
ebjonitisme ; ecclesia ; ed ; eirene ; eklekticisme ; ekstase ; ekstremisme ; emblemmaleri ; emblemata sacra ; engle ; episkopal ; erebos ; eremit ; eros ; eskatologi ; essentia ; evangelisation ; evangelium ; evighed ; exkommunikation ; exorcisme ;
faddere ; FaithfulAmerica.org ; fakir ; fanatisme ; faste ; fastelavn ; fatalisme ; fe ; fetischisme ; feudalisme ; filantropi ; filosofi ; flagellanter ; flerguderi ; folketro ; forbøn ; forkastelse ; forkyndelse ; forløsning ; forløsningsreligioner ; forsoning ; forsyn ; forudbestemmelse ; frafald ; fredlyse ; fredsbøn ; fredsklokke ; fredspræster ; fredssang ; frelse ; frelser ; frikirke ; fristæder ; from ; fromhed ; fuldkommenhed ; fundamentalisme ; fængselsreligiøsitet ; fængselsselskaber ; fænomenalisme ; fænomenologi ; førelse ; førstegrøde ;
galder ; gejstelighed ; genfødelse ; gengangere ; gode ; Gud ; gospel ; gudfrygtighed ; gudsfred ; guru ;
hagiografi ; hartal ; hedenskab ; hedning ; hedningekristne ; helgen ; heks ; hellig ; hellig krig ; helligbrøde ; helligdage ; helliggørelse ; hellighed ; helligånd ; helvede ; heterodoksi ; Hinduisme ; historiske fredskirker ; hof ; hor ; hovmod ; hviledag ; hybris ; hykleri ; hymne ; hyrde ; hysteri ; højkirkelig ; højmesse ; højtid ; håb ; håndspålæggelse ;
idol ; ikon ; inkarnation ; inkvisation ; intelligent design ; interdikt ; Islam ; islamfobi ;
jainisme ; jakobiter ; jernbyrd ; jordebøger ; jus divinum ; jus proponéndi ; jus sacrum ; jærtegn ; jødedom
kannik ; kannikebord ; kanonisation ; kaster ; kapel ; katekismer ; katolik ; kirke ; kirkebod ; kirkebøger; kirkeforfatning ; kirkefred ; kirkefædre ; Kirkekollegiet ; kirkeret ; kirketugt ; kleresi ; klerikalisme ; kloster ; klosterskole ; kollekt ; koncilium ; konfession ; konfirmation ; kognitiv religionsforskning ; konkordat ; konvent ; konvertit ; kors ; korstog ; korstogsafgifter ; Kristendom ; Kristeligt Fredsforbund ; kristologi ; Ku Klux Klan ; kult ; kulturetik ; Ravindra Kumar ; kvietisme ; kyrie ; Kvækerne ; kætter ; kætteri;
lapsi ; lektionar / lectionary ; limbus ; liminalitet ; liturgi ; lovsang ;
magi ; Mandæerne ; Mars ; martyr ; menighed ; messianologi ; messe ; mission ; modreformationen ; Molok ; monoteisme ; mufti ; munk ; munke ; munkeorden ; mysterium ; myte ; mytologi ;
nadver ; naturreligion ; nekromani ; nemesis ; neologi ; nimbus ; nonne ; novice ; nøddåb ; nåde ; nådegave ; nådemidler ;
oblat ; oblati ; offer ; offertorium ; okultisme ; omen ; omskæring ; ontologi ; opstandelse ; orakel ; orakelsprog ; oratorium ; ordination ; ortodoksi ; overtro ;
pagode ; pantheisme ; papist ; parabel ; paradis ; passionsmusik ; passionsskuespil ; pastor ; pastoral ; pastorat ; pastoralteologi ; patesi ; patrologi ; philetisme ; pietisme ; pilgrim ; polyteisme ; presbyter ; presbyterianisme ; primas ; privat ; privatkirke ; profanation ; profanator ; profanere ; profeti ; profetisme ; proselyt ; protestantisme ; provst ; provstret ; prædestinition ; prædikant ; præeksistens ; prælat ; præst ; præstestyre ; præsteseminar ; puritaner ; påske ;
rabbi ; ragnarok : rationalisme ; reduktionistisk religionsopfattelse ; reformationen ; reformationsmartyrologium ; religionsfrihed ; religionskrig ; religionspsykologi ; renegat ; requiem ; ritual ; the Royal Institute for Inter-Faith Studies ;
sakramentalisme ; sarkamente ; salme ; sekt ; shalom ; shintô ; sjæl ; sjælefred ; skisma ; skolastik ; skriftemål ; skyld ; skytsengel , skytshelgen ; skæbne ; social kontrol ; sone ; soning ; soteriologi ; spiritisme ; statsreligion ; symbolisme ; synd ; syndebuk ; syndefald ; syndflod ; syndfrihedslære ; syndserkendelse ; syndsforladelse ; synode ; sværmer ; sækularisation ; søndagsskole ; Søren Kierkegaard
tabu ; talisman ; taoisme ; tempel ; teokrati ; teogoni ; teosofi ; terrioialsystemet ; thangkamalerier ; theisme ; thomisme ; tidebønner ; tolerence ; toleranceediktet ; totemisme ; tradition ; trancedens ; tredveårskrigen ; treenighed ; trinitarieer ; tro ; trolddom ; trossamfund ; trylleformular ; tungetale ; tvandsdåb ; tykisme ; typologi ;
udødelighed ; uendelig ; under ; unitarisme ; USA ; utilitarianisme ; utugt;
valfart ; valfartssted ; valgmenighed ; valkyrie ; vane ; vantro ; varsel ; velsignelse ; vielse ; vision ; vitalisme ; voodoo ; votigaver ; vækkelsesprædikant ; værdidomme ;
yazidisme / yazdânism ; ydmyghed ; yiddishkeit ;
zionisme ;
ærkebiskop ; ærkedegn ; ærkepræst ;
ødelæggelsernes vederstyggelighed ;
åbenbaring ; ånd ; åndsvidenskab.
Se tillige: Afrikansk religion ; Amerikas religion ; Arabisk religion ; Asiens religion ; Caribisk religion ; Europæisk religion ; Latinamerikansk religion ; Nordamerikansk religion ; Oceaniens religion, Sydamerikas religion.
Afghansk religion ; Albansk religion ; Algerisk religion ; Andorras religion ; Amerikansk religion ; Angolas religion ; Antigua & Barbudas religion ; Argentinsk religion ; Armensk religion ; Aserbajdsjans religion ; Australsk religion ; Bahamas religion ; Bahrains religion ; Bangladesh religion ; Barbados religion ; Belgisk religion ; Belizesk religion ; Benins religion ; Bhutans religion ; Boliviansk religion ; Bosnien-Hercegovinas religion ; Botswanas religion ; Brasiliansk religion ; Brunei Darussalams religion ; Bulgarsk religion ; Burkina Fasos religion ; Burundis religion ; Cambodjansk religion ; Camerouns religion ; Canadisk religion ; Centralafrikansk religion ; Chilensk religion ; Colombiansk religion ; Comorernes religion ; Congolesisk religion ; Costa Ricas religion ; Cubansk religion ; Cypriotisk religion ; Dansk religion ; Djiboutisk religion ; Dominicansk religion ; Dominicas religion ; Ecuadoriansk religion ; Engelsk religion ; Egyptisk religion ; El Salvadoransk religion ; Elfenbenskystens religion ; Eritreas religion ; Estlands religion ; Etiopisk religion ; Fijis religion ; Filippinsk religion ; Finsk religion ; De forenede arabiske Emiraters religion ; Fransk religion ; Færøsk religion ; Gabons religion ; Gambiansk religion ; Georgiansk religion ; Ghanas religion ; Grenadas religion ; Græsk religion ; Grønlandsk religion ; Guatemalas religion ; Guineas religion ; Guinea-Bissaus religion ; Guyansk religion ; Haitiansk religion ; Hollansk religion ; Honduras religion ; Hvideruslands religion ; Indisk religion ; Indonesisk religion ; Irakisk religion ; Iransk religion ; Islandsk religion ; Irsk religion ; Israelsk religion ; Italiensk religion ; Jamaicas religion ; Japansk religion ; Jordans religion ; Kap Verdisk religion ; Kasakhstanisk religion ; Kenyansk religion ; Kinesisk religion ; Kirgisistans religion ; Kiribatis religion ; Kosovos religion ; Kroatiens religion ; Kuwais religion ; Laotisk religion ; Lesothisk religion ; Letlands religion ; Libanesisk religion ; Liberiansk religion ; Libysk religion ; Liechtensteins religion ; Litauens religion ; Luxembourgs religion ; Madagascars religion ; Makedonsk religion ; Malawis religion ; Malaysias religion ; Maldiviensk religion ; Malis religion ; Maltesisk religion ; Marokkansk religion ; Marshalløernes religion ; Mauretaniens religion ; Mauritius religion ; Mexicansk religion ; Mikronesisk religion ; Moldovisk religion ; Monacos religion ; Mongoliets religion ; Montenegros religion ; Mozambiques religion ; Myanmars religion ; Namibias religion ; Naurus religion ; Nepals religion ; New Zealandsk religion ; Nicaraguansk religion ; Nigers religion ; Nigerias religion ; Norsk religion ; Nordkoreansk religion ; Omans religion ; Pakistansk religion ; Palaus religion ; Palæstinas religion ; Panamas religion ; Papua Ny Guineansk religion ; Paraguays religion ; Peruviansk religion ; Polsk religion ; Portugisisk religion ; Qatars religion ; Rumænsk religion ; Russisk religion ; Rwandas religion ; Salomonøernes religion ; Samoas religion ; San Marinos religion ; São Tomé & Principles religion ; Saudi-Arabisk religion ; Schweizisk religion ; Senegals religion ; Serbisk religion ; Seychellernes religion ; Sierra Leones religion ; Singapores religion ; Skotsk religion ; Slovakiets religion ; Sloveniens religion ; Somalisk religion ; Spansk religion ; Sri Lankas religion ; St. Kitts & Nevis religion ; St. Lucias religion ; St. Vincent og Grenadinernes religion ; Sudanesisk religion ; Surinams religion ; Svensk religion ; Swazilands religion ; Sydafrikansk religion ; Sydkoreansk religion ; Syrisk religion ; Tadsjikistans religion ; Taiwanesisk religion ; Tanzanias religion ; Tchads religion ; Thailandsk religion ; Tjekkisk religion ; Togos religion ; Tongas religion ; Trinidad & Tobagos religion ; Tunesisk religion ; Turkmenistans religion ; Tuvalus religion ; Tyrksk religion ; Tysk religion ; Ugandas religion ; Ukrainsk religion ; Ungarnsk religion ; Uruguays religion ; Usbekistans religion ; Vanuatus religion ; Venezuelas religion ; Vietnamesisk religion ; Yemens religion ; Zambias religion ; Zimbabwes religion ; Ækvatorial Guineas religion ; Østrisk religion ; Østtimors religion.

Litteratur

Heritage of religion, beliefs and spirituality : A bibliography, 2014.
- https://www.icomos.org/images/Doc_centre/BIBLIOGRAPHIES/Heritage_religion_beliefs_spirituality_BIBLIO-2014-Opt.pdf

Kirkehistorisk Bibliografi. / : Torben Christensen m. fl. ; færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og Erik Nørr. Gad, 1979.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL).
- http://www.bautz.de/bbkl/
Historical Atlas of the Islamic World. / : Malise Ruthven, Azim Nanji. Harvard University Press, 2004.
- http://www.muslimpopulation.com/library/History/Historical%20Atlas%20of%20the%20Islamic %20World.pdf
Illsutreret Religionsleksikon / redigeret af Aage Bentzen ; Søren Holm ; N. H. Søe.
Skandinavisk Bogforlag, 1949. - 522 + 635 + 545 s.
Gelsted, Otto: Guder og helte. Græsk mytologi. Thanning & Appels forlag, 1964.
Global Religious Populations, 1910–2010. In: The World’s Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography. / : Todd M. Johnson and Brian J. Grim. - New York: John Wiley & Sons, 2013.
Gulevich, Tanya: Encyclopedia of Christmas and New Year's celebrations : over 240 alphabetically arranged entries covering Christmas, New Year's, and related days of observance, including folk and religious customs, history, legends, and symbols from around the world / Tanya Gulevich ; illustrated by Mary Ann Stavros-Lanning. 2003. - 1004 s. Rev. ed. of: Encyclopedia of Christmas. 2000. Includes bibliographical references and index. - ISBN 0-7808-0625-5
- http://archive.org/details/TanyaGulevich-EncyclopediaOfChristmasNewYearsCelebrations2nd
Holiday symbols and customs : a guide to the legend and lore behind the traditions, rituals, foods, games, animals, and other symbols and activities associated with holidays and holy days, feasts and fasts, and other celebrations, covering ancient, calendar, religious, historic, folkloric, national, promotional, and sporting events, as observed in the United States and around the world. -- 4th ed. / edited by Helene Henderson. 2009 . - 1348 s.. Rev. ed. of: Holiday symbols and customs / by Sue Ellen Thompson. 3rd ed..
Includes bibliographical references and index. Summary: "Describes the origins of 323 holidays around the world. Explains where, when, and how each event is celebrated, with detailed information on the symbols and customs associated with the holiday. Includes contact information and web sites for related organizations"-- Provided by publisher. - ISBN 978-0-7808-0990-1
- http://archive.org/details/HeleneHenderson-HolidaySymbolsAndCustoms4thEdition
Gandhi, Mahatma: Mine forsøg med sandheden .
Højgaard Nielsen, Signe: Religionskonflikt truer menneskerettigheder. I: Information, 06/17/2004.
Kumar, Ravindra: Towards Peace and Prosperity. - Meerut : World Peace Movement Trust, 2003. 175 pp.
Lenin, V. I.: Religionen : Fra artikler og brev.
- Oslo : Fram Forlag, 1932. - 47 s.
Myten om skabelsen. / : Holger Terp. Fredsakademiet, 2018.
Nørnissom, Jens Søffrensen: En liden Tractat, hvorledis en ret christen Soldat bør at krige imod aandelige oc legemlige Fiender. Item om nogle Aarsager til Krig; dernest, Om den ædele oc dyrebare Guds Gafve Fred.
- København : 1647. - 48 s.
Nygaard, Else Marie: Da mennesket gjorde sig Gud lig. / (Interview med) Jan Øberg.
I: Kristeligt Dagblad, 5. august 2005, side 6.
Popham, Peter: Pavens nye korstog : Den katolske kirke er gået til kamp mod 'moderne' religioner. I: Information, 06/19/2004.
Religion. / : Jeppe Sinding Jensen. Aarhus Universitetsforlag, 2019.
Westerby, Kristian: Krigens Gud : Religion og Kultur.
- København : Nyt nordisk Forlag, 1917. - 110 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page