Geologisk Nordamerika
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønlands religion

Se også:

Litteratur

Betænkning 1544 Folkekirkens styre: Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Kirkeministeriet, 2014.
Kilder til Grønlands missionshistorie : Fra Hans Egedes kaldsbrev 1721 til Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland i 1905 . / : Niels H. Frandsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2019.
Den grønlandske kristendomsopfattelse fra Hans Egede til vore dage. / : Mogens Hindsberger. Museum Tusculanum Press, 1997 .
Den tyske Brødremenighed, Herrnhuterne, 1733-1900.
Fenger, Hans Mathias: Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske missions historie 1721-1760, efter trykte og utrykte Kilder. Gad, 1879.- 378 s.
- http://www.archive.org/details/bidragtilhanseg01fenggoog
Forfatteren modtog en Theologisk Licentiatgrad for afhandlingen.
Cranz, David: The history of Greenland : containing a description of the country and its inhabitants and particularly a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country.
- London : Printed for the Brethren's Society for the Furtherance of the Gospel among the Heathen ... 1767 og 1820. I-II - 516+ 404 s.
- http://archive.org/details/cihm_33433
Egede, Hans, 1686-1758 :Omstændig og udørlig relation angaaende den grønlandske missions begyndelse og fortsættlse : samt hvad ellers mere der ved landets recongnoscering dets beskaffenhed, og indbyggernes væsen og levemaade vedkommende er befunden - Kjobenhavn : Trykt hos Joh, Christ. Groth ... 1738.- 452 s.
- http://archive.org/details/cihm_35490
Oversat til hollansk: Beschryving van Oud-Groenland of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis [microform] : behelzende deszelfs natuurlyke historie, standsgelegenheid, gedaante, grensscheidingen, veldgewassen, dieren, vogelen, vischen, enz. : mitsgaders den oirspring en voortgang der aeloude noorwegsche volkplantingen in dat gewest : benevens den aart, inborst, wooningen, levenswyze, kleding, spraak, bygelovigheid, dichtkunst, uitspanningen en tydverdryven der hedendaagsche inboorlingen : eerst in de Deensche taal geschreven (1746).
- http://archive.org/details/cihm_18292

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page