Den grønlandske fredsgruppe Sorsunnata vil arbejde for, at en atomvåbenfri zone i Norden også omfatter Grønland.
Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønlandske fredsbevægelser:

Sorsunnata / ikkekrig 1984-?
Se også:

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page