salme

Græsk: Oprindelig harpespil, sang.
Religiøs  poesi til gudstjenester, specielt i jødedommen og kristen-dommen, eksempelvis den gregorianske Da pacem.
Begrebet formuleres efter at Salmernes bog i Det gamle Te-stamente blev oversat til græsk. En psalter består af salmer på latin. Salmer kan også være publiceret i tidebøger.
Blandt danske salmer kan nævens: Dejlig er jorden og Fred hviler over land og by.
Se også: Hans Adolph Brorson (1694-1764) ; carol ; fredshymne ; fredsklokke ; fredssang ; gospel ; hymne ; hymnologi ; koral ; lovsang ; the Lollards ; sacred harp singing ; Hans Thomissøn.

Litteratur

Hans Adolph Brorson 1994-1764, salmedigter og biskop
- http://www.discogs.com/artist/1496687-Hans-Adolph-Brorson
Dansk Kirkesangs Årsskrift 1940-2005
- http://www.kirkesang.dk/aarsskriftet.htm
Glahn, Henrik. Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973. Forlaget Anis 2000.
Dansk Salme-Leksikon: Haandbog i dansk Salmesang (med supplement 1934). / : O E Thuner. O. Lohses Forlag, 1930.
Den Danske Salmebog Online.
- http://www.dendanskesalmebogonline.dk/
Luttrell Psalter - Lincolnshire, c.1320-40 British Library.
- http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/luttrellpsalter.html


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page