litteratur

Latin: En eller flere forfatteres skriftlige fremstilling, bogkundskab: sammenhørende skrevne eller trykte publikationer.
Også publikationer, der hører til samme genre, og handler om det samme emne.
Litteratur kan være faglig eller skønlitterær og triviel.
Der uddeles som hovedregel en eller flere årlige Nobelpriser i litteratur i Stockholm.
Bekendtgørelse af lov om litteratur, 2014.
§ 1. Lovens formål er at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet.
Stk. 2. Lovens virkeområde er dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.
Se også: Autorer ; barokken ; bibliotek ; Det danske Akademi ; Det danske Sprog og Litteraturselskab ; digt ; drama ; erotik ; epistle ; epos ; eventyr ; fortælling ; grå litteratur ; Kulturministeriet ; litteraturhistorie ; litteraturhistoriker ; Litteraturrådet ; litteraturvidenskab ; litterær ; orientalisme ; opus ; pornografi ; Saturday, August 10, 2019sprogundervisning ; sprogvidenskab ; voldtægtskultur.

Litteratur

Dahlerup, Pil: Dansk litteratur, middelalder. Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, Verdslig litteratur.
Anmeldt af filologen Britta Olrik Frederiksen i Alvíssmál 10 (2001): 88–106.
Danske digtere i det 20. århundrede. / : redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge.
- København : Gad, 1980-1982.
Eriksson, Rune: Skønlitteraturen i Danbib: Klassifikation, indeksering, noter I: Dansk Biblioteksforskning årg. 1, nr. 3, 2005.
- http://www.danskbiblioteksforskning.dk/1Aarg_2005/05_3_erikson.pdf
I Guds navn: 1000-1800. / : hovedred. Elisabeth Møller Jensen.
Rosinante/Munksgaard, 1993.
; Nordisk kvindelitteraturhistorie / Nordic Women's Literary History Series 1)
Jensen, Niels: Anvendt litteratur.
- http://www.litteraturpriser.dk/kilder.htm
Nordboernes aandsliv fra oldtilden til vore dage I-VII. / Carl Frederik Rosenberg, Vilhelm Mathildus, 1829-1885; Samfundet til den danske literaturs fremme, 1877-1885 .
- http://archive.org/details/nordboernesaand01copegoog
'1. bd. Hedenold.--2.bd. Den katolske tid.--3. bd. Den gammel-lutherske tidsalder. 1. afdeling. Religiøst liv.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page