socialpolitik

Latin: Sammensat begreb. De dele af forvaltningen, politik og videnskaben som beskæftiger sig med sociale forhold og strukturer, den sociale lovgivning, samt opfattelsen af befolkningens sociale problemer.
Ifølge Kjærsgård omfatter socialt orienteret velfærdsforskning 'de sociale, kulturelle, kriminologiske samt arbejdsmarkeds-, bolig- og sundhedsmæssige faktorer i velfærdssamfundet, som har betydning for befolkningens levevilkår, de dele af velfærdsstatens organisation og styring, der har betydning herfor samt befolkningens holdninger til og målsætning for velfærdssamfundet.'
Der er EU, nordiske og danske love vedrørende socialpolitiske forhold, eksempelvis Lov om aktiv socialpolitik og Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik.
Se også: Ankenævnet for Invalideforsikringsretten ; Beskæftigelsespolitik : Det centrale handicapråd ; dagcenter ; Dansk forening for økonomisk og social historie ; Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen ; Direktoratet for Sygekassevæsenet ; Familiestyrelsen ; fattigdom ; FN's Socialkommission ; Handelsflådens Velfærdsråd ; revalidere ; Rådet for Socialt Udsatte ; Sikringsstyrelsen ; social kontrol ; Socialforskningsinstituttet ; Socialforskningsrådet ; socialhistorie ; Socialministeriet ; økonomi.

Litteratur

51.800 børn og unge er udsatte
Støtte til udsatte børn og unge 2016.
Der var 31. december 2016 registreret 51.781 udsatte børn og unge, som grundet udsathed modtog mindst en social foranstaltning fra kommunen. Det er en stigning på 3,4 pct. sammenlignet med 2015. Antallet af børn og unge, som modtog støtte i 2016, svarer til 3,3 pct. af alle 0-22-årige i Danmark. Blandt de udsatte modtog 43 pct. eller 22.423 personer udelukkende familierettet støtte. 17 pct. modtog både familierettet og én anden type af støtte, og lidt over 1 pct. fik både person- og familierettet støtte og var samtidig anbragt. I alt modtog 61 pct. af de udsatte mindst én type familierettet støtte.
Kærgård, Niels: Den danske socialpolitiske forskningstradition. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 135 (1997).
- http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=89699
Leder: Et fattigt land. I Information, 29. oktober 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page