radio

Latin: stråle Et massemedie som kommunikerer med andre apparater via elektroniske bølger i bestemte frekvenser; det, der vedrører, hører til trådløs telegrafi, radiofoni.
Der er to anvendelser for radiofoni: Militær og civil. Den civile anvendelse kan enten være statslig, kommerciel eller idealistisk.
Radiofrekvenser er elektromagnetiske bølger i frekvensområdet op til 3.000 GHz, der udbredes uden kunstig afskærmning.
Radioers sendeflade kan være international, national, landsdækkende og lokal.
Radiostationer kan være offentligt ejede, public service-kanaler, eller private, ofte kommercielle.
Radioudsendelser kan sendes som FM eller med kortbølge. De kan være i stereo eller i mono og de kan være analoge eller digitale.
Se også: Antenne ; antenneforstærker ; BBC ; Danmarks Radio ; Dansk Radioklub ; diodemodtager eller krystalmodtager ; elektrecitet ; Frekvensloven ; Generaldirektoratet for Telegrafvæsnet ; grammofon ; hørespil ; Den internationale Radiounion ; KODA-afgifter ; kohærer ; lokalradio ; Loran A ; Loran C ; lytterforening ; Lytterforeningen ; magnetisme ; Guglielmo Marconi ; (NARS) North Atlantic Radio System ; piratradio ; podcast ; Valdemar Poulsen ; Poulsen-buen ; public service ; radio edition ; Radio Free Europe ; Radio- og TV-Nævnet ; Radio- og TV-Reklamenævnet ; radioamatør ; radiokulturarven ; radiolicens ; radiomontage ; radiostation ; radioteater ; radiotelegrafi ; Radioudvalget af 1924 ; Radiorådet ; Signals intelligence ; skoleradio ; trådløs telefoni ; TV.

Litteratur

Lynggaard, Klaus: Musik, der ikke når radioen. I: Information, 08/11/2010.
Radio Electronics Magazine, 1948-1992.
- https://archive.org/details/RadioElectronics195701
United States. Federal Radio Commission: Radio Service Bulletin, April 1915,
- https://archive.org/details/RadioServiceBulletin1915-04
United States. Federal Radio Commission: Radio Service Bulletin, 01-20 (January 1915 - August 1917)
- https://archive.org/details/RadioServiceBulletin01-20
US Federal Communications Commission 1934-.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission
US Federal Radio Commission 1914-1934


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page