bogvæsen

Al videnskab om bogfremstilling, boghandel, boghistorie og klassifikation som beskæftiger sig med bøger og boghåndværk.
Editionsfilologi er videnskaben om udgivelse eller genudgivelse af litterære værker.
Se også: Biblioteksvæsen ; bogaktioner ; dokumenter ; handel ; imprimatur ; industri ; informationsvidenskab ; kommunikation ; massemedier ; Museologi ; pligtaflevering ; publikationer.

Litteratur

Anonym- og pseudonym-lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814. / : Holger Ehrencron-Müller.
- København: Hagerup, 1940.
Dansk litteratur om bogvæsen : En bibliografi, I-II.
/ : Johs. Lehm Laursen . Forening for boghaandværk, Dansk bibliografisk kontor, 1955.
Nordisk Leksikon for Bogvæsen, I-II. / : redigeret af Palle Birkelund, Esli Dansten og Laurits Nielsen; under medvirken af Karl-Erik Henriksson et al. Nyt Nordisk Forlag, 1951-1962.
Hill Museum & Manuscript Library
- http://www.hmml.org/

Forlag

Publishers' International ISBN Directory / Ed. by International ISBN Agency, 1974-.
- http://www.degruyter.com/view/product/203851
'We produce the Publishers’ International ISBN Directory (PIID) which is published by De Gruyter in both printed and online formats. The national ISBN Agencies submit data to us directly for inclusion. The data comprises details of all the allocations made to registrants (publishers) though not of the individual ISBNs from within those registrant elements that the publishers assign to specific publications. In 2012, PIID included almost one million ISBN registrant elements and publisher contact details.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page