trafik

Italiensk. Oprindelig betydning: Køb og salg; færdsel.
Trafikmidlerne kan være offentlige, kollektive eller private.
Civile eller militære.
Færdsel kan finde sted til land med bil, bus på vej og tog, på havet med skibe fra havn til havn og i luften med fly, eksempelvis
Lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet (Liberalisering af fjernbuskørsel og sammenlægning af Persontrafikrådet og Vejtransportrådet), 2002
§ 1
I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2000, foretages følgende ændringer: 1. I § 1, stk. 5, ændres »Persontrafikrådet« til: »Vejtransportrådet, nedsat i henhold til lov om godskørsel«..
Se også: Aflysning ; Amager Metro Gruppen ; American Public Transportation Association ; betalingsring ; bevægelsessyge ; bussikkerhed ; bilfrie søndage ; bilisme ; branddvej ; cabotagekørsel ; delaflysning ; European Aviation Safety Agency ; Event Data Recorders (Black Boxes) ; feriekøreplan ; færdselsforbud ; Færdselsstyrelsen ; Færdselsuheldsregistret ; GPS ; havari ; Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ; Havarikommission for vejtrafikulykker ; hviletid ; jernbaneloven ; jomfrurejse ; karavane ; kaos ; knudepunkt ; kongevej ; konvoj ; kredsløb ; kø ; Landsnævnet vedrørende Omnibuskørsel : Landstrafiknævnet ; lods ; navigation ; Nordic Logistic Association ; Opklaringsenheden i Søfartsstyrelsen ; overhaling ; passage ; promanade ; rabat ; rute ; rutetrafik ; Rådet for Trafiksikkerhedsforskning ; skolebus ; søfart ; terminal ; tomgang ; trafikal ; trafikbog ; trafikdrab ; trafikere ; trafikkaos ; Trafik- og Kommunikationsministeriet ; Trafikministeriet ; trafikprop ; trafiksanering ; trafisikkerhed ; Trafikstyrelsen ; trafiktæthed ; transit ; transport ; transportvæsen ; Trængselskommissionen ; undergang ; ureglementerede flyvninger ; viadukt.

Litteratur

CRS: Trends in Public Transportation Ridership: Implications for Federal Policy. / : William J. Mallett, 2018.
Søfartens Bibliotek: Danmarks Skibslister 1869-2002 og Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.
- http://www.sbib.dk/skibslister.htm
Trafikpulje betaler missiler: Regeringen vil bruge næsten en tredjedel af sit "løft" af de offentlige invisteringer til at finansiere sit forsvarsforlig. I: Arbejderen, 7. marts 2018.
Den trafikøkonomiske forskning ved Danmarks Tekniske Højskoles Institut for Vejbygning, Trafikteknik og Byplanlægning. / : P. H. Bendtsen Nationaløkonomisk Tidsskrift, 1970 s. 84-96.
World Port Index: nineteenth edition / Prepared and published by the National Geospatial-Intelligence Agency.
- Bethesda, Maryland, 2009. - 270 s.
- http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a510220.pdf
Brinkmann, Hans: Cabotagekørsel skader miljøet. I: Arbejderen, 10/02/2013.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page