æg / egg

1) I I fauna, zoologi: er et æg er den organiske beholder, bestånde af ægcelle (blomme) med omgivende hinde(r), hvide og skal, indeholdende resultatet af en befrugtning, hvori et menneske og et dyrs kim eller foster udvikles indtil det, ude af ægget, kan overlevse på egen hånd.
Hunfugle, krybdyr, insekter, bløddyr, fisk, og to typer af pattedyr, myrepindsvin og næbdyr, lægger æg.
2) Også spidsen på et skarpt instrument, eksempelvis en kniv.
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, 2009.
§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter registrering, godkendelse af og krav til drift af virksomheder med fjerkræ, herunder fjervildtrugerivirksomheder, samt omsætning af fjerkræ og rugeæg.
1) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, fjervildt, vagtler, duer, og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab i en virksomhed med henblik på salg, avl, produktion af kød, konsumæg eller til udsætning.
4) »Rugeæg«: Æg lagt af fjerkræ, jf. nr. 1, som er bestemt til udrugning.
9) a) Avlsvirksomhed: Virksomhed med mere end 100 stk. formeringsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg eller opdræt til avls- eller formeringsvirksomheder
Se også: Biologi ; buræg ; Fødevarestyrelsen ; landbrug ; Miljø- og Fødevareministeriet ; næringsmidler ; oologi ; påske ; ægdonation ; økologi.

Litteratur

Introduktion til levnedsmiddelteknologien.
/ : Poul Erner Andersen. Polyteknisk Forlag.
Bind 3. Animalske næringsmidler, 1993.
Millioner af æg til nazismens Tyskland: Danmark solgte flere æg til Tyskland under besættelsen end vi gør i dag: Nyt materiale sætter flere tal på den omfattende æg- og fjerkræeksport under krigen.. / : Jacob Halvas Bjerre. Rigsarkivet, udateret.
Rigsrevisionen: Beretning til statsrevisorerne om statens bekæmpelse af Salmonella, 2000.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/1876899/8-99.pdf
Fødevareministeriet har siden 1994 sammen med erhvervene iværksat handlingsplaner mod Salmonella i produktionen af svin, slagtekyllinger, æg og kvæg. Endvidere er der iværksat en særlig handlingsplan mod Salmonella Typhimurium DT 104, som er en multiresistent salmonellatype.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page