pattedyr

Dyr, hvis unger nogen tid efter fødslen ernæres ved at die moderen,
eksempelvis flagermus, gnavere, gumlere, hovdyr, hvaler, insektædere, kloakdyr, primater, pungdyr, rovdyr, skældyr og sæler.
Bekendtgørelse om jjagttid for visse pattedyr og fugle m.v., 2018.
Bilag 1 Dyrearter omfattet af forbuddet i § 1
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, 2018.
Bilag 1 Fredede vildtlevende dyr, jf. §§ 10 og 14.
Omtalt i Betænkning 1154.
Se også: Miljøstyrelsen ; Naturstyrelsen ; zoologi.

Litteratur

Dansk pattedyratlas / : redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen.
Gyldendal, i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Zoologisk Museum, 2007.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page