Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Østasien / East Asia

Geografi: Østasien består af følgende stater:
Geography: East Asia consists of the following states:

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger
/ Geography Historical primary
sources and presentations
/ Géographie des sources
historiques primaires:

European settlements in the far east : China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, Netherlands, India, Borneo, the Philippines, etc (1900).
- http://www.archive.org/details/cu31924023541604
Natur:
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi:
Historie:
Oldtiden / Antiquity.
Palæontologi / Megafauna.
Stenalderen / Stone Age.
Astronomi kulturarv og arkæoastronomi.
Bronzealderen / Bronze Age.
Helleristninger / Petroglyph.
Jernalderen / Iron Age.
Astronomy and world heritage: Across time and continents. / : Mikhail Ya. Marov et al. Kazan Federal University, 2016.
Se også: Asien ; Ophørte stater. Sydøstasien ; Vietnam.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page