militærudgifter

Alle udgifter vedrørende et lands militær.
Som statsudgifter er militærudgifter adskildt i de militære grene: hær, civilforsvar, flåde, luftvåben og efterretningstjenester samt den fælles udgift værnepligt.
Internationalt opgøres verdens samlede militærudgifter bl.a. af SIPRI.
Danmark: Fra 1771 til 1814 fik hæren sine midler til løn, påklædning, udrustning i Zahlekassen i København, provinsernes kasse i Kolding, Hertugdømmernes kasse i Rendsborg og i Norge ved kasserne i Kristiania, Bergen og Trondhjem. Yderligere leverancer til hæren som brød, fourage, kvarterer og de militære fabrikker betaltes af Finanskassen.
I 1868 oprettes under finansministeriet Generaldecisorat til revision af hær og flåde. De sammenlægges 1871 til De militære Ministeriers Revision og Decision. Fra 1888, 3. Revisionsdepartement.
Se også: Bestyrelsen for de militære underklasseres Pensionering og for invalideforsørgelsen ; borgerleje ; forsvarsbyrde ; forsvarsfråds ; forsvarsudgifter ; kopperskat ; krigsskat ; madskat ; reaganomic ; sorte budgetter.

Litteratur

Houmark Andersen, Ivar: EU-lande følger trop. I: Information, 10/03/2002.
Hærudgifterne paa Finansloven. Finansstatistiske Notitser af Aleksis Petersen-Studnitz . I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind Ny række, 2 (1884) . - 47 s. - http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/nto/nto_nrk_0002-PDF/nto_nrk_0002_91879.pdf
Madsen, Lars: USAs militærudgifter når nye højder. I: Information, 10/03/2002.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page