Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Guinea

Geografi: Guinea er et tropisk vestafrikansk  republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal og Sierra Leone og med kystlinje til Atlanterhavet.
UN Atlas of Guinea.
Guineas deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
En sandfærdig Underretning om den indfaldende Striidighed mellem det Hollandske og Danske Gouvernement paa Kysten Guinea i Africa i Aarene 1775 til 77 angaaende exclusive Rettighed at handle i Rehviret Rio Volta og de derunder tilhörende Stæder, som sortere under Ado-Neegerne, hvoraf tilsidst udbröd en offentlig Krig i Aarene 1776 og 77, som blev endt med en Vaaben-Stilstands-Contract i 1778 i Febr. og Striidigheden saaledes indladt til begge Parters Höye Hoffers Kiendelse.
- http://www.kb.dk/manus/vmanus/2011/dec/ha/object97082/da/
Guineas kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Guinea er medlem af De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN, Forum for gaseksporterende lande / Gas Exporting Countries Forum, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Guinea.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Guinea.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker: Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the ECOWAS Region / Edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman. A Small Arms Survey Publication, May 2005. - 410 s.
- http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/book-series/armed-and-aimless.html
Guineas fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Guinea, Ivory Coast, and Senegal: a bibliography on development (1973).
http://www.archive.org/details/guineaivorycoast427busc
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie og naturgas, Uran.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page