Atlanterhavet / the Atlantic Ocean / l'océan Atlantique / el Océano Atlántico / der Atlantische Ozean

Geografi: Atlanterhavet er et ocean som adskiller kontinenterne Europa og Afrika fra Amerika.
Atlanterhavet forbindes med Det nordlige ishav ved Danmarksstrædet, Grønlandshavet, Norskehavet og Barentshavet. Gibraltarstrædet forbinder Atlanterhavet med Middelhavet. Atlanten grænser op til Det indiske ocean og Det sydlige ishav. Drake passagen, og Panamakanalen forbinder Atlanterhavet med Stillehavet.
Blandt havområder som grænser op til Atlanterhavet kan nævnes Guineabugten / Gulf of Guinea, Hudsonbugten, Den mexicanske golf, Det caribiske hav, Den engelske kanal samt de irske og keltiske have og Nordsøen.
Den midtatlantiske ryg er en kolossal undersøisk bjergkæde, der strækker sig fra Grønlandshavet i nord til Antarktis i syd.
Makaronesien
Makaronesien / Macaronesia eller Makaronesiens økoregion er navnet på fire vulkanske øgrupper i det nordlige subtropiske og tropiske Atlanterhav. Øgrupperne tilhører Portugal, Spanien og Kap Verde: Azorerne. De kanariske øer, Kap Verde, Madeira og Selvagensøerne.
Geography: The Atlantic is an ocean that separates the continents Europe and Africa from America.
The Atlantic Ocean are connected with the Arctic Oceans at the Denmark Strait, the Greenland Sea, the Norwegian Sea and the Barents Sea. The Straits of Gibraltar is binding the Atlantic Ocean with the Mediterranean. The Atlantic are bordering the Indian Ocean and the southern seas. The Drake Passage and the Panama Canal connects the the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. Among marine waters bordering the the Atlantic Ocean can be mentioned the Hudson Bay, the Gulf of Mexico, the Caribbean Sea, the English Channel and the Irish and Celtic seas and the North Sea.
The Mid-Atlantic Ridge is an immense underwater mountain range that stretches from the Greenland Sea in the north to Antarctica in the south.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Botaniske haver ; Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Canary Island Biodiversity data base. / : Juan Carlos Moreno Moreno.
International journal of island affairs
- https://www.cbd.int/doc/ref/island/insula-canarias-en.pdf
Emerson, B. C., 2003. Genes, geology and biodiversity: faunal and floral diversity on the island of Gran Canaria. Animal Biodiversity and Conservation, 26.1: 9–20.
- http://www.bcn.cat/museuciencies_fitxers/imatges/FitxerContingut1429.pdf
Europe's biodiversity. – biogeographical regions and seas. Biogeographical regions in Europe The Macaronesian region – volcanic islands in the ocean. / Sophie Condé et al.. / : European Environment Agency.
The islands of Macaronesia. / : José María Fernández-Palacios
- http://jmferpal.webs.ull.es/Book_Chapters_files/Cap.1%20The%20islands%20of%20Macaronesia.pdf
Natura 2000 in the Macaronesian Region. / : Kerstin Sundseth European Commission, Environment Directorate General, 2009.
- http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Macaronesian.pdf
Vådområder:
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:

Atlanterhavet: klima og
klimaforandringer:

Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
UNEP-WCMC (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. Cambridge.
- http://www.unep.org/regionalseas/publications/otherpubs/pdfs/MPA_Network_report.pdf
Se også: Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft (Oslo Dumping Convention), 1972 ; Fiskeri ; GIUK-passagen ; Golfstrømmen ; marine ; NATO ; Operation Argus 1958 ; South Atlantic Maritime Area Organisation ; Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone ; ubåde ; Ø.
Se Tillige: Nordsøen, Østersøen.
See also: The North Sea, the Pacific Ocean, the Baltic Sea
Ramsar-konventionen om bevaring af vådområder / The Ramsar Convention on the conservation of wetlands.

Litteratur

Ny forskning: Grønlandspumpen er på sit laveste niveau i 1000 år : Golfstrømmens transport af varmt vand til at mildne de nordvesteuropæiske vintre mindskes som følge af en svækket nordatlantisk cirkulation, viser ny forskning, og det øger faren for ekstremt vejr i Europa og oversvømmelser i USA. / : Fiona Harvey. Information 3. marts 2021.
The Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page