Den demokratiske republik Congo ; Congo-Kinshasa ; the Democratic Republic of the Congo ; République démocratique du Congo

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Den demokratiske republik Congo er en tropisk afrikansk  republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Angola, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, og Zambia og med kystlinje til Atlanterhavet.
UN Atlas of the Democratic Republic of the Congo.
Natur: Den demokratiske republik Congo har stor biologisk mangfoldighed / mega-diversity.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Den demokratiske republik Congo var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1961-1973 og er medlem af FN, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Republic of the Congo.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Democratic Republic of the Congo.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Den demokratiske republik Congos fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
'Gribbefond' [vulture funds] kræver 100 millioner dollar fra DR Congo : Fattige lande hjemsøs af investorer, som køber deres gæld billigt og sagsøger dem for det oprindelige beløb plus omkostninger - nu må der skrides ind over for den retspraksis, som typisk foregår i skatteparadiser som kanaløen Jersey, kræver internationale ngo'er / Greg Palast, Maggie O'Kane, Chavala Madlena. Lagt på information.dk 16. november 2011 kl. 19:20. Bragt i den trykte udgave 17. november 2011 på side 13 i 1. sektion.
DR Congos præsident afsløret i at eje store formuer.
/ : Iben Revsbech. I: Information, 22. juli 2007.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Hungersnød 2018-2019
FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018.
The State of Food Security and Nutrition
in the World 2018
: Building climate resilience
for food security and nutrition. Rome, FAO.
- http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Monitoring food security in countries with conflict situations (Issue No.5):
A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council, 2019.
Spotlight on Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Lake Chad Basin, South Sudan, Somalia, Syrian Arab Republic and Yemen.According to latest analyses from late 2018 (mainly Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), around 56 million people need urgent food and livelihood assistance in these countries.
Spotlight på Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Chad-søen, Sydsudan, Somalia, Syrien og Yemen. Ifølge de seneste analyser fra slutningen af 2018 (primært integreret fødevaresikkerhedsfaseklassifikation, IPC) har omkring 56 millioner mennesker brug for hurtig fødevarehjælp i disse lande.
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturresourcer: Guld, kobber, kobolt, niobium, olie, radium, tin, uran.
USA anvendte Shinkolobwe minens uran ressourcer til at forsyne Manhattan projektet med råmaterialer til at konstruere atombomben under Anden Verdenskrig. Edgar Sengier, daværende direktør for Union Minière du Haut Katanga havde oplagret 1.200 tons uranmalm i et pakhus på Staten Island, New York. Dette malm og en ekstra 3.000 tons malm som opbevares over jorden ved minen blev købt af oberst Ken Nichols til brug i projektet. Minen var blevet lukket i 1939 og var oversvømmet. Den amerikanske hær har sendt et hold fra sit Corps of Engineers til at genoprette minen, udvide flyvepladser i Leopoldville og Lubumbashi (formelt Elizabethville), og bygge en havn i Matadi på Congo-floden. Mellem 1942 og 1944 blev omkring 30.000 tons uranmalm solgt til den amerikanske hær.
An elemental force: Uranium production in Africa, and what it means to be nuclear.
/ Gabrielle Hecht. Bulletin of the Atomic Scientist, March/April 2012; 68 (2).
'Uranium from Africa was, and remains, a major source of fuel for atomic weapons and power plants throughout the world. Uranium for the Hiroshima bomb, for example, came from the Belgian Congo. During any given year of the Cold War, between 20 percent and 50 percent of the Western world’s uranium came from African places: Congo, Niger, South Africa, Gabon, Madagascar, and Namibia.'
Conflict Minerals in the Democratic Republic of the Congo: Aligning Trade and Security Interventions / Ruben de Koning. SIPRI Policy Paper no. 27, 2011. - 56 s. - ISBN 978-91-85114-64-1
- http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=425
The minerals of the Democratic Republic of Congo - http://euromin.w3sites.net/Nouveau_site/gisements/congo/GISCONe.htm
Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor / Ian Gary, Strategic Issues Advisor - Africa, Catholic Relief Services Terry Lynn Karl, Professor of Political Science and Senior Fellow, Institute for International Studies, Stanford University. Catholic Relief Services, June 2003. - 110 s.
- http://crs.org/publications/showpdf.cfm?pdf_id=183
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page