Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Sverige

Geografi: Sverige er et nordeuropæisk, skandinavisk  kongedømme med grænser til Danmark, Finland og Norge Fredsmonumentet og fredspladsen, Morokulien, 1914-. og med kystlinjer til Skagerrak, Kattegat, Øresund og Østersøen. Lapland, Ålandsøerne.
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Filmarkivet
Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.
- http://www.filmarkivet.se/
Svenska Filminstitutet
Alice Babs
- http://akas.imdb.com/name/nm0045053/
Maj Sjöwall og Per Wahlöö
Teater:
International organisering
Sverige var medlem af Folkeforbundet og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Arktisk Råd, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO (Partnerskab for fred medlem 1994, Nordisk Råd, the "New Agenda" Coalition, OSCE.
Forsvar / militær: Försvarsdepartementet, 1920-..
Forsvarsministeriet er en afdeling inden for de svenske regering med ansvar for totalforsvaret. Ministeriets ansvarsområder omfatter det militære forsvar og civilforsvaret, sikkerhed, værnepligt, medborgerforeninger, Hjemmeværnet, den statslige redningstjeneste og kystbevogtningen. Ministeriets myndighedsområde omfatter bl.a.: Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen og Statens haverikommission. SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Sweden.
Værnepligt: Værnepligten i Sverige kaldes samlet for totalförsvarsplikten.
- http://www.sweden.gov.se/sb/d/10210/a/114418
WRI: Country report and updates: Sweden.
Planlagte svenske atomvåben
Efterretningstjenester:
Hemmelig stemplet. Sverige bag facaden 1933-1945. / : Judith Vogt. - København : C.A. Reitzel, 2006.
Paramilitære styrker:
Sociale og politiske bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Svenska Jerusalemsföreningen - 1900-.
- http://www.jerusalemsforeningen.se/
Har 'sedan dess varit verksam i Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus. I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från förskola till studentexamen. Skolans namn är Den Gode Herdens svenska skola. Mer än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor'.
Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. / : Fr. Uldall. Lehmann & Stage, 1906.
Registrerer også klokkerne i de tidligere danske områder i Sverige.
Sociale forhold:
Uddannelse: Carl Linnaeus, Carl Nilsson Linnæus / Carl von Linné, 1707-1778, botaniker.
Daniel Solander
Peter Forsskål (1732-1763), naturforsker, orientalist og filosof.
Universiteter
Lista över svenska akademier
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_akademier

Sverige: Fredsforskning

Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium, bly, guld, jern - herunder Malmberget og Kiruna. kobber herunder Aitik og Falu Gruva, Stora Kopparberget og og Världsarvet Falun, nikkel, sølv, uran.
UNESCO: The Historical industrial landscape of the Great Copper Mountain in Falun Sweden. / : Erik Wegraeus.
- http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1027.pdf
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Ranstadsverket, 1965-1969. Svensk TV: Uppdrag granskning:
Teliasonera cooperates with oppressive regimes, 04/18/2012
Produktion og eksport af: Biler, fly, medicin, våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page