Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krigsdeltagelse ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse og økonomi.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education and Economics.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Sveriges våbenhandel

Sveriges våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Rustningskontrol:
The Arms Trade Treaty, 2013.
- http://www.un.org/disarmament/ATT/
/ Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel.
'Den 3. juni 2013 undertegnede Danmark De Forenede Nationers våbenhandelstraktat, som vedtaget i New York den 2. april 2013.'
Inspektionen för strategiska produkter
/ Inspectorate of Strategic Products
Regelverk för krigsmateriel
Regeringens skrivelse: Strategisk exportkontroll, krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1999-.
- http://www.isp.se/sa/node.asp?node=990
Årsredovisning 2011-2015
- http://www.isp.se/sa/node.asp?node=401
ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut som sammanförde dåvarande Krigsmaterielinspektionen (KMI) med den strategiska exportkontrollverksamheten i Regeringskansliet, genom proposition 1995/96:3. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhetspolitiskt motiverade exportkontrollen.
Exporten av krigsmateriel år 2015
Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till 7,6 miljarder kronor under år 2015. Detta är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för ca 80 procent av det samlade exportvärdet.
Fabrikker
  1. BAE Systems / Bofors AB
  2. BAE Systems / Hägglunds AB
  3. Celsius AB 1991-2000. Nu del af Saab AB
  4. Eurenco Bofors AB, f.d. Nobelkrut i Karlskoga
  5. Försvarets materielverk
  6. Nammo' Sweden AB (Nordic Ammunition Company)
  7. Saab / Kockums AB
  8. Saab AB
Så snurrar vapenkarusellen i Sverige: En rapport om det svenska militärindustriella komplexet och 10 av dess mäktigaste aktörer. / : Fredrik Quistberg. - Stockholm : Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 2010.
Handel:
Composite table of Member States that reported in 2011 to the United Nations Register of Conventional Arms. / : United Nations Disarmament Yearbook 2011: Part II. Annex I.
SIPRI National Reports Database
'This Database provides links to all publicly accessible national reports on arms exports. The Database is constantly updated to include links to newly published national reports on arms exports.'
Sverige er medlem af Den europæiske union. EU registrerer selv medlemslandenes eksport af militærteknologi og -udstyr. Den seneste årsberetning er fra 2013: Sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, sammenfattet og dokumenteret i Europaparlamentets EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Sweden is a member of the European Union. EU registers the member states' exports of military technology and equipment. The latest report is from 2013: Sixteenth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, summarized and documented in the European Parliament's EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Arms exports to: Saudiaffären. Eksport af store våbensystemer, ifølge SIPRI Arms Transfers Database, Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, 2015 og Information: Algeriet, Argentina, Australien, Belgien, Bahrain, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Canada, Chile, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, Estland, Etiopien, Fiji, Finland, De forenede arabiske emirater, Frankrig, Gabon, Grækenland, Holland, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien. Sri Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tchad, Thailand, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet. Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam, Zambia og Østrig.
Regeringen sætter stop for våbeneksport for millioner til endnu en golfstat : Udenrigsminister Anders Samuelsen udvider nu sit stop for våbeneksport til Saudi-Arabien til også at gælde De Forenede Arabiske Emirater, der ligeledes er involveret i krigen i Yemen. De seneste fem år har danske virksomheder eksporteret militært udstyr for mere end 200 millioner kroner til landet. / : Lasse Skou Andersen. I: Information, 17. januar 2019.
Ud over Danmark gælder det bl.a. Tyskland, Finland og Holland, og i Sverige indgår et stop for våbeneksport til Saudi-Arabien og Emiraterne i den politiske aftale, der nu ser ud til at sikre Socialdemokraterna og Miljöpartiet regeringsmagten.
Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel.
I: Lätta vapen från Sverige: En förödande exportsuccé. / : Rolf Lindahl. Kristna Fredsrörelsen, 2006.
Enligt ISP har Sverige under åren 2000-2005 har exporterat lätta vapen och ammunition till följande länder: Australien, Bahrain, Botswana, Brasilien, Chile, Frankrike, Förenade arabem, Irland, Kanada, Lettland, Litauen, Norge, Storbritannien, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, USA, Venezuela och Österrike
Import af våben, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra: Australien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, USA og Østrig.
Saudiaffären eller Projekt Simoom (benämning på brännhet ökenvind er ett kontroversiellt samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Saudi-Arabien i syfte att tillsammans bygga en vapenfabrik i Saudi-Arabien.
- http://sv.wikipedia.org/wiki/Saudiaff%C3%A4ren
Svenska Freds vill se alla papper om svenska vapenexporten till Vietnamkriget
Stockholm. Svenska Freds- och skiljedomsföreningen vill ta del av samtliga handlingar som berör vapentillverkaren FFV:s leveranser till Australien under Vietnamkriget på 1960-talet. I ett brev till statsminister Göran Persson hoppas vapenexportforskaren Henrik Westander att regeringen skall visa vilja att ”tvätta vapenbyken”.
Westander hänvisar till att dåvarande utrikesministern Sten Andersson för tio år sedan slog fast att ”vapenbyken skall tvättas ordentligt och offentligt” i samband med Boforsaffären.
Svenska Freds vill ha ut samtliga handlingar från berörda departement om statliga FFV:s export av grantgeväret Carl Gustaf till Australien, direkt eller via Storbritannien. Westander hänvisar till den utrikessekretess på 30 år som gäller i de flesta stater inom EU.
- De måste offentliggöra alla dokument som finns, säger Henrik Westander till TT.
Bakgrund: vapenleveranser till Australien
Vapenexportforskaren Henrik Westander hävdar att den svenska regeringen spelade ett dubbelspel under Vietnamkriget. Trots att regeringen tagit ställning mot USA:s krig i Vietnam levererades i hemlighet svenska vapen till Australien, som var allierat med USA.
Westander skriver i en debattartikel i Aftonbladet på lördagen att regeringen i juli 1965 godkände export av 400 granatgevär Carl Gustaf och 10 000 pansarspränggranater till Australien. Leveranserna skedde under hösten 1965. Ett halvår senare slöt statliga FFV ett nytt kontrakt med Australien som gällde export av 10 000 lysgranater. Då sade regeringen nej, sedan handelsminister Gunnar Lange ingripit. Enligt Henrik Westander fortsatte dock FFV leveranserna, via Storbritannien, fram till september 1968.
- http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9802/22/telegram/inrikes15.html
Se tillige: Våbenhandel i: Afghanistan ; Albanien ; Andorra ; Angola ; Antigua & Barbuda ; Armenien ; Aserbajdsjan ; Bahamaøerne ; Bangladesh ; Barbados ; Belize ; Benin ; Bhutan ; Bolivia ; Bosnien-Hercegovina ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodia ; Cameroun ; Den centralafrikanske republik ; Colombia ; Comorerne ; Republikken Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Danmark ; Den demokratiske republik Congo ; Djibouti ; Dominica ; Den dominikanske republik ; El Salvador ; Elfenbenskysten ; Eritrea ; Filippinerne ; Færøerne ; Gambia ; Georgien ; Ghana ; Grenada ; Grønland ; Guatemala ; Guinea ; Guinea-Bissau ; Guyana ; Haiti ; Honduras ; Hviderusland ; Irak ; Jamaica ; Jordan ; Kap Verde ; Kazakstan ; Kenya ; Kina ; Kirgisistan ; Kiribati ; Kosovo ; Kuwait ; Laos ; Lesotho ; Libanon ; Liberia ; Libyen ; Madagaskar ; Makedonien ; Malawi ; Maldiverne ; Mali ; Marokko ; Marshalløerne ; Mauretanien ; Mauritius ; Mikronesien ; Moldova ; Monaco ; Mongoliet ; Mozambique ; Myanmar / Burma ; Namibia ; Nauru ; Nepal ; Niger ; Nordkorea ; Palau ; Palæstina ; Panama ; Papua Ny Guinea ; Paraguay ; Rusland ; Rwanda ; Saint Kitts & Nevis ; Saint Lucia ; Saint Vincent & Grenadinerne ; Salomonøerne ; Samoa ; San Marino ; Sao Tomé & Principe ; Senegal ; Serbien ; Seychellerne ; Sierra Leone ; Somalia ; Sudan ; Surinam ; Swaziland ; Sydsudan ; Syrien ; Tadjikistan ; Taiwan ; Tanzania ; Togo ; Tonga ; Trinidad og Tobago ; Tunesien ; Turkmenistan ; Tuvalu ; Uganda ; Ukraine ; Usbekistan ; Vanuatu ; Vatikanstaten ; Yemen ; Zimbabwe ; Ækvatorial Guinea ; Østtimor.

Litteratur

The SIPRI top 100 arms-producing and military services companies, 2014. / : Aude Fleurant et al. SIPRI, 2015.
Current trends in the international arms trade and implications for Sweden. / : Mark Bromley and Siemon Wezeman. SIPRI, 2013.
Israel and the drone wars : Examining Israel's production, use and proliferation of UAVs. / : Mary Dobbing and Chris Cole Drone Wars UK, 2014.
- https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2014/01/israel-and-the-drone-wars.pdf
Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport / [Medborgarkommissionen för granskning av viss vapenexport] Medborgarkommissionen för granskning av viss vapenexport - ISBN 91-38-10148-3
The Swedish Arms Trade and the Politics of Human Rights: A Comparative Case-study of Swedish Weapon Exports to the Islamic Republic of Pakistan and the Russian Federation in the year of 2006. / : Lina Ericsson. Jönköping International Busines School, Jönköping University, 2008. - 62 s.
Westander, Henrik: Svensk vapenexport til krig: en fullkomligt orimlig tanke.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 1983. - 72 s.
Westander, Henrik: Vapenexport - svenskt stål biter
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1995.
- http://www.svenskafreds.se/sites/default/files/ssbiter.PDF
Small Arms Transfers: Importing States. / : Small Arms Survey Research Notes, Number 12, 2011.
- http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-12.pdf
Våbenskandale skaber svensk selvransagelse: Den svenske regering er hårdt ramt af afsløringen af en hidtil hemmeligholdt aftale om hjælpe Saudi-Arabien med at opføre en våbenfabrik. I et land, hvor våbenindustriens omsætning i det seneste tiår er blevet flerdoblet, knirker det i den svenske selvforståelse som et etisk og demokratifremmende land. / Tobias Havmand. Lagt på information.dk 11. marts 2012. Bragt i den trykte udgave 12. marts 2012 på side 8 i 1. sektion.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page